Nieuws

Lokaal Bestuur Denderleeuw herwerkt verouderd RUP Verruimd Broekpark

Het Lokaal Bestuur Denderleeuw gaat samen met SOLvA aan de slag om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Verruimd Broekpark aan te passen aan de huidige situatie. Zo wordt het Broekpark verlost van zijn planologische patstelling en kan het gebied verder ontwikkeld worden als trekpleister voor natuurbeleving en recreatie.

Het RUP Verruimd Broekpark werd definitief vastgesteld op 30 mei 2006. “Toen zijn niet alle doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan gerealiseerd. Ondertussen werd het Broekpark verder ontwikkeld als een landschapspark en thuisbasis voor de Wellese jeugdverenigingen. Er is ook al een geboortebos.”, zegt Yves De Smet, schepen van Ruimtelijke Ordening.

“Maar het RUP Verruimd Broekpark bestaat nog steeds, waardoor het voor bepaalde aspecten onuitvoerbaar geworden is. Zo zijn er in het RUP zones voor openluchtrecreatie opgenomen, die door een aantal zeer strikte voorschriften enkel één type sportbeleving mogelijk maken. Hoog tijd dus om dat aan te pakken en een ruimere invulling te voorzien.”

Lokaal Bestuur Denderleeuw heeft dan ook beslist de voorschriften van het RUP Verruimd Broekpark te laten herschrijven. Zo kunnen de braakliggende akkers in de toekomst voor verschillende soorten zachte recreatie gebruikt worden, met speciale aandacht voor landschaps- en natuurbeleving.

Voor de herwerking van deze voorschriften heeft Lokaal Bestuur Denderleeuw de handen in elkaar geslagen met SOLvA. Het college van burgemeester en schepenen keurde hiervoor op 7 december de samenwerkingsovereenkomst goed, waardoor het planproces nu kan opgestart worden.
Uiteraard zal er voor de herwerkte voorschriften in een latere fase nog een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

“Met dit initiatief willen we een nieuwe impuls geven aan de volledige ontwikkeling van het Broekpark. Als Kindvriendelijke Gemeente zullen we het parkgebied verder ontwikkelen als deel van ons speel- en ontmoetingsweefsel. Zo kan het Broekpark nog méér uitgroeien tot een belangrijke trekpleister voor natuurbeleving en recreatie in Welle”, besluit schepen Sofie Renders.