Lokaal Bestuur Denderleeuw keurt algemene stedenbouwkundige verordening definitief goed

Op de gemeenteraad van donderdag 25 mei 2023 werd de algemene stedenbouwkundige verordening definitief goedgekeurd. De bedoeling van deze stedenbouwkundige verordening is om het bouwen binnen de gemeente Denderleeuw te reglementeren en aangename buurten te creëren voor inwoners.

“Een algemene stedenbouwkundige verordening is een belangrijk document, want het reglementeert het bouwen in onze gemeente. De bedoeling is om de minimale bouwkwaliteit te garanderen. Zowel voor het gebouw, zijn bewoners en gebruikers en de omgeving. Hierin staan duidelijke afspraken over de leefbaarheid, duurzaamheid, beeldkwaliteit en veiligheid”, legt schepen De Smet uit. “De verordening is enkel van toepassing op terreinen kleiner dan 2.500m² omdat we innovatieve woonvormen niet willen hypothekeren. Voor dergelijke projecten gelden wel onze tien ruimtelijke ontwikkelingsprincipes uit de stedenbouwkundige beleidsrichtlijn wonen.”

“Met het document willen we eigenlijk meer duidelijkheid en rechtszekerheid geven bij het plannen van een omgevingsvergunningsaanvraag én willen we toekomstgericht werken aan de ruimtelijke kwaliteit en vergroening van de private ruimte”, zegt schepen Andy Depetter. “Zo bevat de verordening voorschriften zoals minimale gevelbreedtes van woningen, maar ook over de maximaal toegelaten verhardingsmogelijkheden van bijvoorbeeld voor- en achtertuin.”

“Om een stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen, moeten de plannen voldoen aan de voorschriften van de algemene stedenbouwkundige verordening. Heb je bouwplannen in onze gemeente? Dan is zeker en vast belangrijk om dit document door te nemen”, vertelt schepen De Smet. “Samen met aanvragers zullen we echter elk dossier ook steeds specifiek bekijken. In de algemene stedenbouwkundige verordening is immers wel nog voldoende ruimte gelaten om contextuele afwijkingen toch te kunnen vergunnen.”