Nieuws

Lokaal Bestuur Denderleeuw neemt energiebesparende maatregelen

De laatste maanden slaat het nieuws ons om de oren: de prijzen voor gas en elektriciteit zijn heel sterk gestegen. Door enkele eenvoudige ingrepen zal Lokaal Bestuur Denderleeuw de energiekosten zoveel als mogelijk proberen te drukken.

“De energieprijzen staan enorm hoog. Een drievoud van de prijzen van de voorbije jaren. Net als elke burger, bedrijf en organisatie, krijgt ook het lokaal bestuur te maken met een sterke verhoging van de energierekening. Met enkele eenvoudige ingrepen zullen we kosten zoveel als mogelijk proberen te drukken”, vertelt schepen Andy Depetter. “Een eerste ingreep is al op korte termijn uitvoerbaar. Zo zullen we de temperatuur in alle kantoorgebouwen van het gemeentelijke patrimonium verlagen naar 20°C.”

Schepen Jan De Nul vervolgt: “Het blijft niet alleen bij een verlaging van de temperatuur. We zetten ook in op energetische ingrepen in ons gemeentelijke patrimonium. Momenteel worden de oude gasketels in het Administratief Centrum vervangen door energiezuinigere exemplaren en op lange termijn willen we de belangrijkste gemeentelijke gebouwen energetisch renoveren. De capaciteit van het dak van het gebouw van onze Technische dienst en de Brandweerpost Denderleeuw Zuid-Oost wordt momenteel niet volledig benut wat zonnepanelen betreft. Het aantal panelen moet opgetrokken worden en we willen ook inzetten op energiedeling. De teveel opgewekte zonne-energie op de ene locatie kan dan bijvoorbeeld gedeeld worden met een andere locatie.”

“Als lokale overheid hopen we met deze maatregelen niet alleen de kosten te verlagen, maar ook het goede voorbeeld te geven. Energie die niet gebruikt wordt, is eigenlijk de beste besparing”, besluit schepen Depetter.

Een overzicht van alle energiebesparende maatregelen:

Vermindering gasverbruik

• Verlaging temperatuur: De temperatuur in de gemeentelijke kantoorgebouwen wordt verlaagd naar 20°C.
• Vernieuwing stookplaats Administratief Centrum: De oude gastketels worden vervangen door energiezuinigere condenserende gasketels. Ook de sturing wordt vernieuwd, waardoor de tijdsinstellingen beter afgestemd kunnen worden op het effectief aantal aanwezigen in het gebouw.
• Optimalisatie programmatie verwarmingsketels: Om enkele percenten aan gasverbruik te winnen, zal de programmatie van de verwarmingsketels in de gemeentelijke gebouwen geoptimaliseerd worden.
• Geen verwarming in leegstaande gebouwen: In leegstaande gemeentelijke gebouwen wordt de verwarming volledig dichtgedraaid in de winter. Voorheen werden deze gebouwen verwarmd op 10°C om deze te kunnen onderhouden.
• Geen verwarming in gemeentelijk patrimonium: De verwarming wordt uitgezet in de gebouwen van het gemeentelijke patrimonium die in de toekomst verkocht zullen worden.
• Energetische renovaties: Tot slot zullen we in de toekomst inzetten op energetische renovaties van de belangrijkste gemeentelijke gebouwen en bij de uitbreidingen van de gemeentelijke basisscholen.

Vermindering elektriciteitsverbruik

• Computer volledig afsluiten: Medewerkers wordt gevraagd om bij het einde van de werkdag de computer volledig af te sluiten en deze niet in stand-by te laten staan.
• Extra zonnepanelen: Momenteel wordt de capaciteit van het dak van de site Veldstraat niet volledig benut. Daarom zullen er extra zonnepanelen geplaatst worden. We kopen de zonnepanelen zelf aan of laten ze plaatsen via de burgercoöperatie Denderstroom.
• Energie delen: We bekijken in welke gemeentelijke gebouwen we energiedeling kunnen toepassen. De teveel opgewekte zonne-energie op één locatie kan bijvoorbeeld gedeeld worden met een andere locatie.
• Led-verlichting en bewegingsdetectoren: We blijven de gemeentelijke gebouwen verder uitrusten met led-verlichting en op plaatsen waar de verlichting vaak onnodig brandt, zullen bewegingsdetectoren geplaatst worden.
• Slimme meters: Om zicht te krijgen op het sluimerverbruik, worden slimme meters aangekocht die op het stopcontact aangesloten worden. Als het sluimerverbruik significant is, kan het apparaat indien mogelijk uitgeschakeld worden.
• Beperkte kerstverlichting: De kerstverlichting in de straten zal verminderd worden. Zo zal er geen kerstverlichting aan de gemeentelijke gebouwen branden en zal er geen kerstverlichting in de straten zichtbaar zijn. In de drie deelgemeenten zullen een kerstboom en drie kerstelementen verlicht worden. Ook op het stationsplein zal een verlichte kerstboom te vinden zijn.
• Airco in de zomer: In de zomer wordt in de gemeentelijke kantoorgebouwen de airco pas opgezet bij binnentemperaturen hoger dan 26°C en in de serverlokalen wordt de temperatuur op 26°C gezet.