Faits DiversNieuws

Lokaal Bestuur Denderleeuw neemt verdere stappen tegen aannemer betonvoegvullingen

Dit jaar stelde het Lokaal Bestuur Denderleeuw opnieuw een aannemer aan voor het vernieuwen van de voegvullingen in de betonvakken. Het verwijderen van de oude vullingen en het aanbrengen van nieuwe is belangrijk voor de levensduur van de betonvakken. Het loopt nu echter al een tijdje fout met de aannemer en het bestuur plant dan ook verdere stappen.

Schepen voor Openbare Werken Yves De Smet: “Het vernieuwen van de voegvullingen van de betonvakken in onze gemeente is een terugkerend proces. Het verwijderen van de oude vullingen en het opnieuw aanbrengen van waterdichte vulling is belangrijk voor de duurzaamheid van de betonvakken. Ook dit jaar stelden we als lokaal bestuur daarvoor een aannemer aan.”

Deze opdracht komt echter met een aantal verantwoordelijkheden: “Voor de uitvoering van de werken heeft de aannemer de verplichting om de inwoners via een bewonersbrief tijdig in te lichten, moet hij de signalisatie voor de werken op een reglementaire manier plaatsen en is het aan de aannemer om de planning van de werken in de verschillende straten vlot te laten verlopen”, vertelt schepen Jan De Nul.

Daar loopt het echter momenteel fout. “Als lokaal bestuur houden we natuurlijk toezicht op de uitvoering van de werken. Al vrij snel ontvingen we signalen dat de werkzaamheden niet verliepen zoals afgesproken. Naast de bevindingen van onze medewerkers kwamen er al snel meldingen binnen van onze inwoners, via ons meldingssysteem op de website, telefonisch en via sociale media”, zegt schepen Yves De Smet.

“Van bij de start van de werken heeft het bestuur en de betrokken dienst, samen met de lokale politie die bijstand verleent in het kader van de signalisatie en het respecteren van het parkeerverbod, geprobeerd om op een constructieve manier de nodige richtlijnen mee te geven en afspraken te maken met de aangestelde aannemer”, aldus schepen Jan De Nul.

“We begrijpen natuurlijk de vele meldingen en klachten van de bewoners in de desbetreffende straten. Dit is voor alle partijen een zeer vervelende situatie. Zelf zijn we natuurlijk ook vragende partij voor een oplossing”, zegt schepen Yves De Smet. “Op elke inbreuk of vaststelling van het niet nakomen van de afspraken werd meermaals schriftelijk of mondeling gereageerd. Denk aan het niet inlichten van de buurtbewoners, negeren van de vooropgestelde planning, onlogische organisatie van de werken, onreglementair plaatsen van signalisatie, langdurig uitzetten van vaak onduidelijk leesbare parkeerverboden… Zowel onze diensten, als de burgemeester en ikzelf hebben de aannemer verschillende keren telefonisch gecontacteerd om hem op zijn fouten en de daarmee gepaard gaande ongemakken voor onze inwoners te wijzen. Maar aangezien de aannemer herhaaldelijk de instructies, richtlijnen en afspraken naast zich blijft neerleggen, hebben we als bestuur verdere stappen ondernomen en de aannemer officieel in gebreke gesteld en voorlopig op non actief geplaatst. Eind deze maand volgt er een gesprek met de firma om alle puntjes op de i te plaatsen.”