Nieuws

Lokaal Bestuur Denderleeuw ontvangt subsidie voor Paristyl-site

Lokaal Bestuur Denderleeuw ontvangt een subsidie van maar liefst 183.493 euro. Goed voor zo’n 70% van de geraamde kostprijs voor de herinrichting van de Paristyl-site. Hiermee zet het lokaal bestuur met de hulp van Vlaanderen opnieuw een stap vooruit in de heropwaardering van de stationsbuurt.

“Dankzij deze financiële steun in de rug zijn we nu echt vertrokken,”, vertelt schepen van Lokale Economie Jan De Nul. “Paristyl is een begrip in Leeuwbrug. Bij sommige inwoners doet de naam van de site waarschijnlijk vaag een belletje rinkelen aan het gelijknamige fabrieksgebouw. Vandaag wordt de site gebruikt als parkeerterrein maar heeft het een ietwat grauwe en weinig kwalitatieve aanblik. De aanpak en herinrichting van de site ligt al een tijdje op tafel en kadert in ons meerjarenplan om de stationsomgeving opnieuw leven in te blazen en er een kern van bedrijvigheid te maken. Een deel van dat plan is al een tijdje in uitvoering. Zo startte Infrabel al even met de renovatie van het station en kwalificeerden we de stationsomgeving als kernwinkelgebied gekoppeld aan een premiestelsel. Nu is het de beurt aan Paristyl. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken eind november.”

Subsidie

“Er waren duidelijk linken met een subsidieoproep georganiseerd door het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen over ‘Duurzame bereikbaarheid van de handelskernen’. Onze doelstellingen en visie voor de Paristyl-site sluit hier mooi bij aan: de bereikbaarheid van de horeca, handelszaken, diensten en bedrijvigheid in de ruimte zin ten goede laten komen binnen de stationsomgeving. Er was dan ook geen seconde twijfel om een subsidieaanvraag in te dienen. De subsidie werd goedgekeurd van zo’n 70% van de geraamde kostprijs en is goed voor 183.493 euro”, vervolledigt De Nul.

Herinrichting

“Op de site zullen in totaal 38 parkeerplaatsen voorzien worden, waarvan 2 voor elektrische wagens met laadpaal en 3 voor mindervaliden. De parking zal worden aangelegd in asfalt voor de rijloper, waterdoorlatende verhardingen voor de parkeervakken en met groenzones centraal en rondom als buffervoorziening. Er worden ook een aantal hoogstambomen voorzien om de site groener en kwalitatiever aan te kleden. De ingang van de parking is bereikbaar via de Tulpenlaan en de uitgang is voorzien aan de Spoorweglaan. In eerste instantie zullen de parkeerzones aan de Tulpenlaan en op het middenplein worden aangelegd. Hierbij zullen ook de parkeervakken voor mindervaliden tijdelijk ingericht worden. In een latere fase, na afbraak van Spoorweglaan 15, kan de parkeerzone aan deze zijde ook definitief aangelegd worden”, vult schepen Yves De Smet aan.

“De inrichting van de parking Paristyl betekent tegelijkertijd het startschot om te kunnen evolueren naar een hedendaagser stationsplein dat veel meer inzet op ontmoeting, leefbaarheid en beleving. Verder staan nog op het programma om de stationsomgeving aantrekkelijker te maken: een stuk fietssnelweg tussen de Kemelweg en het Stationsplein wordt voorzien, de heraanleg van de Spoorweglaan, in het najaar van 2023 wordt het stationsplein ingericht als een ontmoetingsruimte. Groene eilandjes, voldoende zitelementen en ruimte voor terrasgelegenheid zullen bijdragen tot een aangenamer stationsplein dat in de toekomst plaats zal bieden voor kleine evenementen”, vult De Smet aan.
“Ook over het pand in de Stationsstraat 33-35 denkt ons lokaal bestuur verder na met de Profploeg omtrent een nieuwe invulling. Door al deze kleine en grotere stappen samen, hopen we de stationsomgeving een beter, veiliger en kwalitatiever elan te geven”, besluit De Nul.