Lokaal Bestuur Denderleeuw ontwikkelt stedenbouwkundige visie op projectontwikkeling

Lokaal Bestuur Denderleeuw heeft een stedenbouwkundige visie ontwikkeld op projectontwikkeling en de invulling van de resterende (open) ruimte. Met deze visie wil het lokaal bestuur burgers en projectontwikkelaars duidelijkheid geven en samen zoeken naar de ideale ruimtelijke invulling voor elk perceel.

“Denderleeuw is al lang niet meer de landelijke gemeente die ze ooit geweest is. De strategische ligging in de nabijheid van gewestwegen, autosnelwegen en het tweede grootste station van Oost-Vlaanderen, heeft hier natuurlijk alles mee te maken. Ondertussen is Denderleeuw zelfs de dichtstbevolkte gemeente van Oost-Vlaanderen. Enkel de stad Gent heeft een nog hogere bevolkingsdichtheid”, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Yves De Smet.

“Omdat onze gemeente zo dichtbevolkt is, moeten we er absoluut over waken dat de resterende open ruimte maximaal gewaarborgd wordt. Om transparantie te scheppen over wat wel en niet kan, werd op de gemeenteraad van februari de stedenbouwkundige beleidsrichtlijn wonen goedgekeurd,” zegt schepen Andy Depetter, bevoegd voor Klimaat en Duurzaamheid uit.

“De stedenbouwkundige beleidsrichtlijn bestaat enerzijds uit de woningtypetoets en anderzijds uit de richtlijn bijzondere projecten. Het ontwikkelen van deze beleidsrichtlijn is één van de speerpunten van ons meerjarenplan omdat we de wildgroei van meergezinswoningen willen tegengaan. We hopen hiermee een duidelijk kader te geven aan inwoners en projectontwikkelaars, zodat in samenspraak kan gezocht worden naar de ideale ruimtelijke invulling voor elk perceel, klein of groot”, aldus schepen De Smet.

Woningtypetoets en richtlijn bijzondere projecten

• De woningtypetoets zal, via een objectief uitgewerkt beoordelingssysteem, toelaten om op perceelniveau na te gaan of een meergezinswoning al dan niet wenselijk is. Naast de vormgeving van de onmiddellijke omgeving wordt ook in rekening genomen of de projectontwikkelaar een ondergrondse parking voorziet of bv. een andere functie dan wonen wil aanvragen voor de benedenverdieping. Alle aspecten van de omgeving en de ontwikkeling zullen bepalen of het al dan niet wenselijk is om een meergezinswoning te voorzien.

• Voor grotere projectontwikkeling (vanaf een terreinoppervlakte van 2.500m2) of wanneer er wegeniswerken voorzien worden, zal de richtlijn bijzondere projecten de randvoorwaarden schetsen waaraan voldaan moet worden. Het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens), creatieve architectuur, variaties in typologie en de duurzaamheid van het project zijn dan aspecten waarop de projectontwikkeling moeten betrokken worden.

De stedenbouwkundige richtlijn zal gebruikt worden bij de beoordeling van omgevingsvergunningsaanvragen, maar niet als het terrein al geordend is door een RUP of een geldende verkavelingsvergunning waarin de woningtypologie al werd vastgelegd.