Lokaal Bestuur Denderleeuw opent nieuw noodpand

De Technische Dienst van Lokaal Bestuur Denderleeuw renoveerde volledig eigenhandig een pand in het centrum van Denderleeuw en toverde het om tot een noodpand in geval dat er brand uitbreekt in je eigen woning. Op vrijdag 17 maart werd de woning officieel ‘geopend’ en goedgekeurd voor ingebruikname.

“De Nationale Loterij schrijft jaarlijks een projectoproep uit met als doel de noodopvangwoningen voor het OCMW uit te breiden”, vertelt schepen Sofie Renders. “De gelden kunnen gebruikt worden voor de aankoop of renovatie van een woning. In het verleden werden er nog panden op deze manier gerenoveerd. Aangezien we dit pand al zo’n tiental jaar in ons bezit hadden, kozen wij er dus voor de fondsen te gebruiken voor een renovatie. We konden zo rekenen op een subsidie van 60.000 euro. In de toekomst plannen we nog panden te renoveren op deze manier.”

“Om de andere kosten te drukken, werden de werken uitgevoerd door onze Technische Dienst. Over een tijdspanne van zo’n twee jaar tijd renoveerden ze de volledige woning”, licht schepen Jan De Nul toe. “Met deze woning heeft ons lokaal bestuur er een volwaardige noodopvangwoning bij. In een noodopvangwoning kunnen dakloze inwoners tijdelijk worden gehuisvest.”

“Enkele van onze noodopvangwoningen werden vorig jaar tijdens de vluchtelingeninstroom uit Oekraïne gebruikt”, besluit burgemeester Jo Fonck. “De pas gerenoveerde woning zal gebruikt worden voor de opvang van mensen die door brandschade tijdelijk een dak boven hun hoofd nodig hebben.”