Nieuws

Lokaal Bestuur Denderleeuw organiseert op 11 mei infomarkt over heraanleg publieke ruimte dorpscentrum

Lokaal Bestuur Denderleeuw heeft plannen om de publieke ruimte in het dorpscentrum van Denderleeuw volledig te vernieuwen. Het voorontwerp is klaar en wordt eind april voorgelegd voor advies aan de Gecoro en de Raad voor Lokale Economie. Op 11 mei kunnen alle inwoners het voorontwerp bekijken tijdens een infomarkt.

“De heraanleg van de publieke ruimte is één van de 11 projecten van ‘Denderleeuw in Beweging’ en verbindt de andere 6 grote infrastructuurprojecten voor het dorpscentrum”, steekt schepen Andy Depetter van wal. “Het centrum bestaat momenteel voornamelijk uit enkele grijze parkeervlaktes. Aparte ruimten die niet op elkaar afgestemd zijn en geen geheel vormen. Dat maakt dat de dorpskern maar een troosteloze indruk geeft en niet meteen de meest aangename omgeving is om te vertoeven. Dat willen we veranderen. De open ruimten in het centrum willen we met elkaar verbinden en omvormen tot ontmoetings- en belevingsplekken. Het dorpscentrum moet opnieuw een fijne leefomgeving worden, een plek waar iedereen graag komt en waar we nog generaties lang van kunnen genieten.”

“Voor het ontwerp van de publieke ruimte zijn we in zee gegaan met S.Bilt. Zij tekenden voor ons een ontwerp op basis van de ruimtelijke voorschriften uit het RUP Centrum dat in 2012 werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Hierin staan enkele uitgangspunten die voor ons heel belangrijk zijn”, vertelt schepen Yves De Smet. “Als lokaal bestuur zetten we maximaal in op ontharding. Er is dus veel aandacht geschonken aan waterdoorlatende materialen en groene aanplant. Omdat de Dender zich op slechts enkele meters van het Dorp bevindt, creëren we een groenblauw netwerk en maken zo de link met de rivier. De leefbaarheid én verblijfskwaliteit in het Dorp moet omhoog. Om de publieke ruimte aan de fietsers en voetgangers terug te geven, maken we het centrum verkeersluw en voorzien we aantrekkelijk rustpunten en speelruimten. Ook de horecazaken vergeten we niet, want zij krijgen een terraszone. Dit alles creëert ontmoetingskansen voor onze inwoners.”

“Traditioneel trekt de carnavalsstoet door het Dorp en kan je op verschillende momenten doorheen het jaar een gezellige dag op de kermis doorbrengen. Hieraan werd aandacht besteed in het ontwerp. Er is dus plaats voorzien om dit nog steeds te laten plaatsvinden. Op deze manier blijven we inzetten op ‘beleving’”, zegt schepen Depetter. “We verliezen ook de fietser niet uit het oog. Aan de achterzijde van het Administratief Centrum, in de buurt van de ingang van het Vrijetijdshuis en op andere strategische plekken in het ontwerp voorzien we overdekte fietsenstallingen.”

Mobiliteitsvisie

“Het studiebureau S.Bilt heeft dit ontwerp gemaakt op basis van de mobiliteitsvisie uit het RUP Centrum. In deze visie staat dat we de leefbaarheid in het centrum willen verhogen. Wie woont, werkt en winkelt in het centrum moet dit op een veilige en aangename manier kunnen doen. Daarnaast willen we ook echt een pleinfunctie creëren in het dorpscentrum om maximaal in te zetten op ontmoetingskansen bij onze inwoners”, zegt schepen De Smet.

“Tot slot passen we het STOP-principe toe. Wie fietst of stapt, geven we voorrang, we optimaliseren het gebruik van het openbaar vervoer door onder meer de busverbinding met Liedekerke en beperken het gebruik van de auto. Doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd uit de dorpskern”, aldus schepen Depetter.

Parkeerregime

“Het huidige parkeerregime in Denderleeuw dateert van 2005 en in kader van de geplande projecten aan zowel het station als in het centrum, was er de noodzaak om dit te herbekijken”, legt schepen De Smet uit. “In de zone van het station willen we dat pendelaars zich parkeren op de stationsparkings. Op deze manier behouden we de parkeerplekken in de straten of de toekomstige parking Paristyl voor bewoners en bezoekers van de stationsomgeving. De huidige tarieven op de stationsparkings blijven behouden, net als de huidige blauwe zone in de stationsomgeving.”

Schepen De Smet vervolgt: “Het werd eerder al aangehaald: we willen het dorpscentrum zoveel als mogelijk teruggeven aan onze inwoners. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang, het wordt verkeersluw en we willen er een echt ontmoetings- en belevingsplein van maken. Om dit te realiseren, voeren we een nieuw parkeersysteem in waar gratis parkeren nog steeds mogelijk is, echter beperkt in tijd. Het nieuwe parkeersysteem moet voor voldoende rotatie op de parkings in het centrum zorgen, zodat klanten van de plaatselijke handelaren en bezoekers van ons centrum altijd een parkeerplek zullen vinden.”
“Op feestdagen en tijdens het weekend van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur zal iedereen zowel boven- als ondergronds onbeperkt gratis kunnen parkeren. Op weekdagen parkeer je bovengronds het eerste uur gratis en nadien aan een voordelig tarief vanaf het tweede uur. Om ondergronds parkeren te stimuleren zal je in de publieke ondergrondse parking de eerste twee uur gratis kunnen parkeren. Voor het bepalen van de tarieven deden we een benchmark bij besturen van een vergelijkbare grootte. Hieruit bleek dat de tarieven elders veel hoger zijn dan het voorstel dat wij op de gemeenteraad van mei zullen voorleggen. Wij kiezen echter voor een voordelig tarief voor onze inwoners. Ruim voldoende en betaalbaar parkeren in onze gemeente is voor ons namelijk de eerste prioriteit.”

Advies en infomarkt

Het voorontwerp van de heraanleg van de publieke ruimte wordt voor advies voorgelegd aan de Gecoro (20 april) en de Raad voor Lokale Economie (25 april).

Nadien volgt een infomarkt op 11 mei van 17 tot 20 uur. Inwoners kunnen die dag in de raadzaal een kijkje komen nemen naar het voorontwerp. Medewerkers van de dienst Openbare Ruimte zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. De infomarkt is doorlopend open, inschrijven is niet nodig.