Lokaal Bestuur Denderleeuw presenteert jaarrekening 2020

Bij de publicatie van onze jaarrekening staan we als organisatie even stil bij de prestaties van het voorbije jaar. Met een aantal sprekende beelden worden de acties uit het meerjarenplan die in 2020 gerealiseerd werden tot leven geroepen. Het document werd op de gemeenteraad van 29 april voorgelegd aan de raadsleden. Nu is de informatie ook raadpleegbaar voor het grote publiek: onze jaarrekening vind je op de gemeentelijke website en op onze Facebook-pagina of ons YouTube-kanaal kan je een kort filmpje bekijken met de verwezenlijkingen van het voorbije jaar.

De acties in de jaarrekening zijn gekoppeld aan de vier strategische doelstellingen uit het meerjarenplan 2020-2025: ‘Bouwen aan buurten’, ‘Iedereen mee’, ‘Zo is Denderleeuw’ en ‘Een sterk team tot jouw dienst’. Met de presentatie van de jaarrekening 2020 zetten we ook onze realisaties van het voorbije werkjaar even in de kijker.

Grote corona-inspanningen

2020 was uiteraard niet zomaar een jaar. Het coronavirus verraste iedereen en zorgde voor een zeer grote werkdruk bij tal van diensten. Heel wat onderdelen van onze dienstverlening moesten tegen het licht gehouden worden en aangepast aan steeds veranderende maatregelen: van de organisatie van noodopvang in de kinderopvang tot huisbezoeken door maatschappelijk werkers, van de organisatie van sportkampen tot een afhaalsysteem in de bib…

Om onze gemeente zo veilig mogelijk door de coronacrisis te loodsen werd de ene na de andere actie opgezet: verdeling van mondmaskers voor alle inwoners (12+), oprichting van een triagepost en medewerking aan een schakelzorgcentrum, huis-aan-huis-verspreiding van bewonersbrieven met coronamaatregelen, voedselbedeling en verdeling pretpakketten, opzet hulpplatform Denderleeuw helpt, deurbezoeken/belrondes naar senioren en alleenstaanden, steunmaatregelen voor Denderleeuwse verenigingen, lancering van de campagne #ik(ver)kooplokaal met bijhorende website www.shopindenderleeuw.be(link is external), opstart digitale Denderleeuwbon, organisatie digitale events zoals seniorensportweek, voorleesuurtjes, Sinterklaas en Réveil, uitbreiding terraszones, coronaproof aanbod van Cultuur Carrousel, Plein Air, speelpleinwerking…, organisatie digitale vergadering bestuursorganen, ondersteuning bij extra laptops voor afstandsonderwijs…

Realisaties uit het meerjarenplan

Naast alle corona-inspanningen slaagden onze medewerkers er in ook heel wat actielijnen uit het meerjarenplan op te leveren of op de rails te zetten:

 • de ingebruikname van het nieuwe gemeentemagazijn en de lokale brandweerpost op de site Veldstraat
 • de afwerking van het nieuwe Koopwarenplein
 • de invoering van het circulatieplan in de stationsbuurt
 • de lancering van het werken op afspraak met campagne ‘Tot uw dienst in 1-2-3’
 • de opstart van een klimaatmedewerker voor de uitvoering van ons klimaatplan & samenkomst van de eerste Klimaatraad
 • de eerste wekelijkse markt in Welle
 • het nieuwe recreatieaanbod van The Outsider op de Dender
 • de visievorming met participatie van onze inwoners voor het nieuwe Vrijetijdshuis
 • het gemeentelijk infoblad in een nieuw kleurrijk jasje
 • de herinrichting speel- en ontmoetingsplein Braamland
 • de invoering van een centraal aanmeldingssysteem voor onze basisscholen
 • nu ook buurtopbouwwerker voor wijk Landuit
 • opfleuring van het straatbeeld met extra bloemenmanden
 • herinrichting veiliger en groener schoolomgeving Kerkstraat Welle
 • de opstart van lokale renovatietrajecten met persoonlijke begeleiding & ontzorging voor inwoners

En zo kunnen we nog even doorgaan met de realisaties van het afgelopen jaar, naast de dagelijkse werking en het weerkerend beleid op iedere dienst. Dankzij de bekwaamheid, inzet en betrokkenheid dragen onze medewerkers onmiskenbaar bij aan het creëren van een ‘Denderleeuw in beweging’ én een gemeente waarin we onze schouders hebben gezet onder de aanpak van één van de grootste gezondheidscrisissen uit de recente geschiedenis. Daarvoor willen we hen oprecht bedanken, net als de vele vrijwilligers die zich ook in het voorbije jaar in tal van domeinen hebben ingezet.

Wie graag nog eens onze hoofddoelstellingen uit het meerjarenplan 2020-2025 en de specifieke acties op onze planning naleest, kan een kijkje nemen op www.denderleeuw.be/meerjarenplan. Zo krijg je een duidelijk zicht op de concrete ambities die we in het belang van onze inwoners hebben voor deze beleidsperiode.