Lokaal Bestuur Denderleeuw presenteert jaarrekening 2021

Bij de publicatie van onze jaarrekening staan we als organisatie even stil bij de prestaties van het voorbije jaar. Met een aantal sprekende beelden worden de acties uit het meerjarenplan die in 2021 gerealiseerd werden tot leven geroepen. Het document werd op de gemeenteraad van 5 mei voorgelegd aan de raadsleden. Nu is de informatie ook raadpleegbaar voor het grote publiek: onze jaarrekening vind je op de gemeentelijke website www.denderleeuwinbeweging.be en op onze Facebook-pagina of ons YouTube-kanaal kan je een kort filmpje bekijken met een aantal verwezenlijkingen van het voorbije jaar.

“De acties in de jaarrekening zijn gekoppeld aan onze vier strategische doelstellingen ‘Bouwen aan buurten’, ‘Iedereen mee’, ‘Zo is Denderleeuw’ en ‘Een sterk team tot jouw dienst’. Dit zijn de basispijlers van ons meerjarenplan 2020-2025 gebundeld onder de slagzin ‘Denderleeuw in beweging’”, aldus burgemeester Jo Fonck. “Met onze jaarrekening zetten we onze realisaties van het voorbije werkjaar in de kijker. Als college van burgemeester en schepenen zijn we trots op heel wat grote en minder grote projecten die onze diensten in 2021 konden presenteren aan het grote publiek.”

Grote corona-inspanningen

2021 was niet zomaar een jaar. Het lijkt misschien al even achter ons te liggen, maar de lokale besturen namen in het afgelopen jaar een zeer ingrijpende taak op zich bij de oprichting van de vaccinatiecentra in Vlaanderen. Wij bundelden de krachten met Stad Aalst als trekker en gemeenten Haaltert, Erpe-Mere en Lede voor Vaccinatiecentrum Denderdal in Erembodegem. Dit vergde heel wat coördinatie voor de logistieke opbouw, screening van geschikte profielen, opleiding en planning van medewerkers, een uitgebreide communicatiecampagne, … Zowel in het vaccinatiecentrum zelf als in het callcenter werden naast zorgverleners en vrijwilligers, ook heel wat medewerkers van de lokale besturen zelf ingezet om de vlotte werking van het vaccinatiecentrum te kunnen garanderen.
Daarnaast toonden heel wat gemeentelijke diensten zeer veel flexibiliteit bij de verschillende golven in de pandemie en de wijzigende maatregelen en verplichte draaiboeken van hogerhand. In onze kinderopvang moesten de coördinatoren en kinderbegeleiders bv. snel schakelen tussen bubbelwerking, noodopvang en reguliere opvang. De medewerkers bij de dienst Vrije tijd en Veiligheid beantwoordden alle vragen van verenigingen en organisatoren over de wisselende maatregelen en moesten vele draaiboeken beoordelen op het vlak van veiligheid en preventie. Daarnaast zagen ze zich genoodzaakt het eigen aanbod in vraag te stellen, bij te sturen, telkens alternatieven achter de hand te houden, … Het mag duidelijk zijn dat de pandemie ook in 2021 voor een zeer grote werkdruk zorgde bij tal van diensten: van de maatschappelijk werker die een pak meer sociale dossiers te verwerken kreeg tot de administratief medewerker die de quarantainemaatregelen opvolgde, van de installatie van een afhaalbib tot individuele bezoekjes aan alleenstaande 80-plussers, … Met vereende krachten probeerden we zo onze gemeente zo veilig mogelijk door de coronacrisis te loodsen.

Realisaties uit het meerjarenplan

Naast alle corona-inspanningen slaagden onze medewerkers er in ook heel wat actielijnen uit het meerjarenplan op te leveren of op de rails te zetten:

• Realisatie verruimd Broekpark binnen ons speel- en ontmoetingsweefsel – Goedkeuring definitief ontwerpplan RUP Vrijheidspark
• Participatietraject geeft definitief ontwerp open en lichtrijk Vrijetijdshuis vorm
• Denderleeuw laureaat bij Openbaar Groen-awards
• Realisatie satellietparking in Moreelstraat met laadpalen, groenzones, waterdoorlatende verharding, …
• Bijkomende klimaatinspanningen: Ondertekening Bomencharter – Hervorming energiepremies – Gratis geveltuintjes voor inwoners – Ontharding verkeerseilandjes – Bevoegdheid tot GRUP voor vrijwaring Vlamovenkouter – Participatiebesluit hernieuwbare energieprojecten
• Nieuwe voertuigen, elektrische fietsen en bodycams voor onze lokale politie – Strijd tegen domiciliefraude – Nieuw protocol vermiste personen – Extra gemeenschapswacht aan de slag – Inzet verplaatsbare camera’s tegen sluikstort
• Meer fietsstraten, fietssuggestiestroken en opwaardering trage wegen als onderdeel van ons ‘kindlint’

• Onderwijszone Ninove met Denderleeuw als trekker haalt subsidie binnen voor 458 extra plaatsen in secundair onderwijs
• Project ‘Jongeren in Actie!’ voor toeleiding kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt – Gratis webinars tijdens Week van de Opvoeding – Opstart UiTpas met onze verenigingen – Heropstart van tal van ontmoetingsmomenten o.a. in De Palaver – Bezoekje aan alle alleenstaande 80-plussers voor een babbel en nodige hulp

• In onze vernieuwde activiteitenmix: 1e City Nightrun – Réveil met troostwandeling – Bezoek Sint met dubbeldekkerbus – Alternatieve Kunstroute met foto-expo bekende Denderleeuwenaars – Online leerplatform BibArt
• Actieplan lokale economie: Bevraging ondernemers – Overzichtspagina voor ondernemers op gemeentelijke website – Lancering digitale Denderleeuwbons – Weekend van de Klant – Ondersteuning lokale Boerenmèt – …
• Nieuw recreatief aanbod: Voortaan riverbiken tussen Aalst & Denderleeuw – Onze wandelroutes in een nieuw kleedje – Denderleeuw op langste rondwandeling in Europa
• Nieuwe kerstverlichting brengt wintersfeer in Denderleeuw en deelgemeenten
• Waarderen erfgoed: Opstart traject voor erkenning Sint-Antoniuskermis tot immaterieel erfgoed – Opening Transitdepot Denderland voor inventarisatie erfgoedcollecties – Oprichting IOED voor onroerend erfgoedwerking

• Digitale versnelling: Nieuwe gemeentelijke website met uitgebreid digitaal loket -Lancering nieuwe webshop voor Vrije tijd & kinderopvang – Vernieuwing gemeentelijk meldpunt – Nieuw beleidsportaal
• …

“En zo kunnen we nog even doorgaan met de realisaties van het afgelopen jaar, naast de dagelijkse werking en het weerkerend beleid op iedere dienst”, valt schepen van Financiën Sofie Renders in. “Het zijn onze medewerkers die deze verwezenlijkingen stuk voor stuk op hun naam mogen schrijven. Dankzij hun bekwaamheid, inzet en betrokkenheid dragen ze onmiskenbaar bij aan het creëren van een ‘Denderleeuw in beweging’ én een gemeente waarin we onze schouders hebben gezet onder de aanpak van één van de grootste gezondheidscrisissen uit de recente geschiedenis. Daarvoor willen we hen oprecht bedanken, net als de vele vrijwilligers die zich ook in het voorbije jaar in tal van domeinen hebben ingezet.”

Schepen van Organisatie Andy Depetter vult nog aan: “Wie graag nog eens onze hoofddoelstellingen uit het meerjarenplan 2020-2025 en de specifieke acties op onze planning naleest, nodig ik uit een kijkje te nemen op www.denderleeuwinbeweging.be. Zo krijg je een duidelijk zicht op de concrete ambities die we in het belang van onze inwoners hebben voor deze beleidsperiode. Ook voor 2022 kunnen we intussen alweer een aantal checks afvinken in ons plan. Deze niet-aflatende inzet verdient ons respect en onze waardering!”