Nieuws

Lokaal Bestuur Denderleeuw sluit overeenkomst met ONE+ Residential

Op de gemeenteraad van 20 december werd de overeenkomst tussen Lokaal Bestuur Denderleeuw en de BV ONE+ Residential goedgekeurd. Met de overeenkomst past het lokaal bestuur het principe van zorgvuldig bestuur toe. Indien er een omgevingsvergunning wordt verleend aan ONE+ Residential om de voormalige Tacos-site in de Koningin Astridlaan te herontwikkelen, zullen zij een deel van de financiële last dragen die gepaard gaat met de bestendiging van een supermarkt in de omgeving.

“De projectontwikkelaar ONE+ Residential wil de plek waar de voormalige supermarkt Tacos gevestigd was, opnieuw ontwikkelen en zal hiervoor een tweede omgevingsvergunningsaanvraag indienen. Een eerdere aanvraag werd in maart 2022 geweigerd omdat er deels problemen waren met de stedenbouwkundige bestemming, er te weinig zone-eigen parkeerplaatsen voorzien werden en onzekerheid met betrekking tot de parkeerplaatsen op het terrein van de school. ONE+ Residential meent nu aan deze weigeringsmotieven te kunnen remediëren, en wil nog steeds de bestaande supermarkt verbouwen met als doel een nieuwe moderne supermarkt te huisvesten”, vertelt schepen Jan De Nul.

“In de regelgeving is de mogelijkheid voorzien om lasten aan een omgevingsvergunning te koppelen indien een stedenbouwkundig project bijkomende taken teweegbrengt voor een lokale overheid. Er zal een last worden opgelegd in deze omgevingsvergunning. Net omdat de bedrijvigheid van zo’n supermarkt hoe dan ook een impact heeft op de omgeving, denk maar aan de verkeersstromen die opnieuw zullen ontstaan. Om een optimale omgeving te creëren voor alle buurtbewoners en de school ernaast gevestigd is, willen we op termijn de aanliggende straat en omgeving herinrichten. Via de overeenkomst zal ONE+ Residential een deel van de financiële last hiervan op zich nemen indien zij een vergunning verkrijgen.”, legt burgemeester Jo Fonck uit.

“De overeenkomst kadert in het principe van zorgvuldig bestuur en geeft ons de zekerheid dat bij het afleveren van een omgevingsvergunning, al dan niet door het lokaal bestuur, ONE+ Residential een deel van deze last op zich zal nemen. De juridische zekerheid van een overeenkomst biedt ons de nodige garanties dat de financiële last ook daadwerkelijk zal uitgevoerd worden”, aldus De Nul. “Ook bij een administratieve beroepsprocedure bij de Deputatie zijn alle mogelijke scenario’s door deze overeenkomst verzekerd. Het is juridisch gezien niet mogelijk om dit geld voor andere zaken te besteden dan de herinrichting van de onmiddellijke omgeving.”