Lokaal bestuur Denderleeuw weigert tweede keer omgevingsvergunning Safa Dender voor cultureel ontmoetingscentrum

Lokaal Bestuur Denderleeuw zal voor de tweede keer geen omgevingsvergunning uitreiken aan vzw Cultureel Centrum Safadender voor de verbouwing van hun pand in de Stationsstraat/Sportstraat tot een cultureel ontmoetingscentrum. Dat besliste het college van burgemeester en schepen.

Safa Dender is een erkende vereniging die allerlei gemeenschapsvormende en educatieve activiteiten uitwerkt met als doel om bruggen te bouwen tussen de verschillende cultuurgemeenschappen in Denderleeuw. Om hun werking verder te ontplooien kochten ze enkele jaren geleden een pand in de stationsbuurt, tussen de Sportstraat en de Stationsstraat, om te verbouwen tot een gemeenschapscentrum. In 2019 dienden de vzw een omgevingsvergunning in om het pand om te vormen tot een cultureel ontmoetingscentrum. Bij de eerste aanvraag was er onvoldoende zicht op de mobiliteitsafwikkeling en de beschikbare parkeergelegenheid. De aanvraag werd toen ongunstig geadviseerd. De vzw ging in beroep bij de deputatie, maar ook zij adviseerden ongunstig. Op 15 augustus 2022 diende Safa Dender voor de tweede keer een aanvraag voor een omgevingsvergunning in waarbij ze wel een mobiliteitsstudie toevoegden.

“Safa Dender heeft plannen om hun pand om te vormen tot cultureel centrum met een cafetaria, om lessen en huiswerkbegeleiding te organiseren en een polyvalente ruimte voor sport- en muziekactiviteiten. Het ontmoetingshuis moet onder andere een plek bieden aan jongeren die niet bij de bestaande initiatieven terecht kunnen. Zij organiseren deze activiteiten reeds in de gemeentelijke gebouwen, maar willen de activiteiten verhuizen naar hun eigen pand en dienden daarom een aanvraag tot omgevingsvergunning in”, vertelt burgemeester Jo Fonck.

“De eerste omgevingsvergunning werd geweigerd omwille van het ontbreken van een mobiliteitsstudie. Bij de tweede aanvraag werd deze wel toegevoegd, maar niet voldoende uitgewerkt. Naast dit stedenbouwkundig argumenten, is ook de omvang van de activiteiten die de vzw nu voor ogen heeft te groot. Daarom hebben we ook deze keer de omgevingsvergunning geweigerd. Net als in andere dossiers blijven we ook deze keer met de vereniging in dialoog gaan”, zegt schepen Jan De Nul.