Nieuws

Lokaal Bestuur Denderleeuw zet vernieuwing dorpscentrum in beweging

Het Lokaal Bestuur Denderleeuw heeft een akkoord bereikt met de private grondeigenaar over de herinrichting van de projectzone uit het RUP Centrum voor het administratief centrum. De gemeenteraad zal zich eind december buigen over deze overeenkomsten. Daarmee zet het lokaal bestuur een belangrijke stap naar de totale vernieuwing van de Denderleeuwse dorpskern. En op deze manier wordt de slagzin ‘Denderleeuw in beweging’ meteen heel concreet in de praktijk gebracht.

Op de zitting van 21 december 2021 zal de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de nv Ontwikkeling Denderleeuw Centrum (nv ODC) en de nv Sustainable Development Matters (nv SDM) en de ruilovereenkomst met ODC besproken worden door de gemeenteraad. Deze agendapunten zijn een logisch vervolg op het afsprakenkader dat tussen alle partijen werd afgesloten en in oktober 2020 ook werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Publiek-private samenwerking

Het RUP Centrum, dat al in 2012 unaniem werd goedgekeurd door de gemeenteraad, bepaalt de stedenbouwkundige mogelijkheden voor zowel de publieke ruimte als de private gronden in het dorpscentrum. “Bij een grootschalige dorpskernvernieuwing is het een kwestie van goed beleid om de plannen van alle partijen op elkaar af te stemmen, zodat de totaalvisie uit het RUP kan uitgevoerd worden”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Yves De Smet uit.

En dus ging het lokaal bestuur rond de tafel zitten met de grondeigenaars en ontwikkelaars die private projecten willen verwezenlijken binnen het RUP-gebied. Met de firma’s ODC en SDM werd de hele projectzone besproken dat voor het administratief centrum ligt. “Een deel van dit gebied lag er jarenlang verwaarloosd bij, waardoor het in de volksmond de bijnaam ‘de put’ kreeg, tot het lokaal bestuur er een mooie grasvlakte van kon maken. Dit was weliswaar een tijdelijke oplossing,
zolang er geen concrete overeenkomst bereikt werd met de grondeigenaar voor een concreet ontwikkelingsproject dat past binnen de voorschriften van het RUP Centrum. Dat akkoord is er nu”, zegt schepen Andy Depetter.

Ruilovereenkomst

Zo is er een ruil noodzakelijk tussen enkele private en publieke gronden in de projectzone om de visie in het RUP Centrum te kunnen uitvoeren. De bestaande eigendomssituatie kwam namelijk niet overeen met de afgebakende gebieden in het RUP. En dus wordt aan de gemeenteraad een ruilovereenkomst tussen beide partijen ter goedkeuring voorgelegd. Schepen Yves De Smet: “Een galante oplossing die meteen ook de deur opent naar een nauwere samenwerking om de gehele projectzone te ontwikkelen volgens de bindende spelregels van het RUP Centrum. Een grote doorbraak dus om het Denderleeuwse dorpscentrum een nieuw aangezicht en een nieuw elan te geven.”

Afstemming van projecten

In de samenwerkingsovereenkomst die op 21 december 2021 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, nemen het Lokaal Bestuur Denderleeuw en de private ontwikkelaar ODC-SDM het engagement op om de herinrichting van de publieke ruimte en de realisatie van het private project ‘De Schakel’ op elkaar af te stemmen, zodat dit een mooi geheel vormt.

Concreet wil ODC-SDM de projectzone ‘De Schakel’ uit het RUP Centrum ontwikkelen. De projectontwikkelaar wil hier twee gebouwen van 3 tot 4 bouwlagen optrekken, met commerciële functies op het gelijkvloers en woongelegenheden op de verdiepingen. In de komende maanden zal ODC-SDM hiervoor de nodige omgevingsvergunningen aanvragen. Het lokaal bestuur koppelt hieraan de heraanleg van het Kerkplein (op het Dorp) én het Gemeenteplein (voor en naast het administratief centrum). “Bedoeling is om de grijze parkeervlaktes van vandaag om te vormen tot belevingspleinen waar ontmoeting, open ruimte en meer groen centraal staan”, verduidelijkt schepen Jan De Nul. “Parallel werkt het lokaal bestuur een nieuw parkeerbeleid uit dat rekening zal houden met de wensen en noden van de Denderleeuwenaar en de middenstand. Hierover hadden we al een overlegmoment met onze handelaren.”

Ondergrondse parking

Zowel de functie en invulling van de pleinen als de parkeergelegenheid zijn vastgelegd in het RUP Centrum. “Om de parkeerdruk weg te nemen op de nieuwe pleinen schrijft het RUP voor dat parkeren verplicht ondergronds moet, zowel voor de bewoners van de nieuwe gebouwen als voor inwoners”, vervolgt schepen De Smet. “Door samen te werken kunnen we beide parkeernoden (publiek en residentieel) koppelen en samen een ondergrondse parking van twee verdiepingen bouwen onder de gebouwen van project ‘De Schakel’. Dat is efficiënter én kostenbesparend.” In de samenwerkingsovereenkomst engageert Lokaal Bestuur Denderleeuw zich om de kansen voor deze gezamenlijke parkeeroplossing verder te onderzoeken en te bekijken binnen de totaliteit van het parkeerbeleid. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de ontmoetingsfunctie van het centrum, de parkeernoodzaak voor de handelszaken, de mogelijkheid tot kortparkeren, de huidige en toekomstige verkeersstromen, de link met de buurtparking in de Moreelstraat…

Naar een mooi, aangenaam én ondernemersvriendelijk dorpscentrum

Naast het project ‘De Schakel’ en de herinrichting van de publieke ruimte omvat het RUP Centrum nog enkele projectzones die samen moeten zorgen voor de totale vernieuwing van het dorpscentrum van Denderleeuw. Zo zal het private project ‘Denderlink’ van ontwikkelaar Smarthome NV ter hoogte van het voormalig Chinees restaurant Jumbo een mix van ééngezinswoningen en appartementen voorzien, met een doorsteek naar het nieuw te ontwikkelen Denderpark. Naast dat Denderpark, dat een nieuwe trekpleister moet worden voor zowel inwoners als toeristen, komt er ook nog een nieuw Vrijetijdshuis op de site van de voormalige fabriek Triolet. De groene buurtparking in de Moreelstraat is er al en in 2022 start de heraanleg van de Moreelstraat zelf. Met al deze initiatieven wil Lokaal Bestuur Denderleeuw eindelijk werk maken van een aantrekkelijk dorpscentrum voor huidige en toekomstige generaties. “Dit bestuur heeft de ambitie om al deze plannen uit het RUP Centrum uit te voeren. Onze inwoners, ondernemers, handelaars en bezoekers verdienen een mooi, duurzaam, aangenaam en ondernemersvriendelijk centrum waar het voor iedereen fijn vertoeven is”, besluit burgemeester Jo Fonck.