NieuwsPolitiek

Lokale Open VLD schaakmat gezet

Onze redactie werd de afgelopen maanden meermaals getipt over het feit dat Open VLD in Denderleeuw zou opgaan in het LvB-project. Meermaals hebben wij geprobeerd om de mensen van Open-VLD Denderleeuw te contacteren; altijd zonder resultaat.

 

Tot afgelopen vrijdag Alexander De Croo alle twijfel wegnam op een persmoment en de nobele onbekende Els Cosyns prompt de 2de plaats op de LvB-lijst kreeg toegewezen.  Mevrouw Cosyns woont in Welle en is medewerkster bij Open VLD voorzitter Gwendolyn Rutten.  Naast haar vinden we nog enkele andere ontevreden ex-Open VLD’ers terug op het verruimingsproject LvB.

 

Maar Open VLD gemeenteraadslid Guy Van Dalem is scherp: “een overgroot deel van de bestuursleden van Open VLD lokaal werd pas recent geconfronteerd met de reeds vele maanden lopende gesprekken tussen de Lijst van de Burgemeester (LVB) en Open VLD nationaal aangaande een eventuele kartelvorming bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Deze gesprekken vonden plaats achter onze rug om”.

 

“Er werd aan de verbouwereerde liberale bestuursleden van Open VLD Denderleeuw meegedeeld dat zij niet langer onder een eigen Open VLD-logo zullen kunnen deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen” zegt Guy Van Dalem.

 

“De interne partijdemocratie werd hier dan ook duidelijk met de voeten getreden.  De bestuursleden van Open VLD lokaal beseffen dat zij strategisch buiten spel werden gezet en dat dergelijke opgelegde beslissing vanuit een nationaal partijhoofdkwartier maar weinig goeds kan voorspellen voor de gemeentelijke democratie of enige rechtgeaarde politieke partij of burgerbeweging in Denderleeuw” besluit hij.

 

Aan onze vraag of de lokale bestuursleden nog zouden opkomen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen – zij het verplicht onder een andere naam – is Van Dalem vaag: “Wij zullen ons beraden over welk politiek initiatief wij, in naam van de gemeentelijke democratie en voor het welzijn van alle inwoners van Denderleeuw en los van nationale partijinstanties, nog zullen nemen”.

 

Wordt ongetwijfeld vervolgd.