Nieuws

Massale aanvraag gratis conformiteitsattest zorgt voor verschuiving van verplichte termijn

De aanvragen voor het gratis conformiteitsattest stromen massaal binnen. Zo snel, dat niet alle aanvragen zullen afgehandeld worden binnen de verplichte termijn van 60 dagen. Vraag je nog voor eind 2021 een gratis conformiteitsattest aan, dan zal deze pas klaar zijn in 2022.

“De gratis aanvraag van het verplichte conformiteitsattest is een groot succes in Denderleeuw. Sinds 14 september zijn er al 250 aanvragen binnengekomen. Zo’n toevloed van aanvragen brengt natuurlijk wat werk met zich mee, waardoor de woningcontroleur onmogelijk alle aanvragen binnen de wettelijk voorziene periode van 60 dagen kan afhandelen. Sommige woningen zullen dus pas in 2022 gratis gecontroleerd worden”, zegt burgemeester Jo Fonck. Eigenaars-verhuurders kunnen wel nog steeds tot eind 2021 het conformiteitsattest gratis aanvragen, daarna wordt het betalend.

Streven naar een goede woningkwaliteit

“We zijn blij dat de aanvragen binnen stromen, want Lokaal Bestuur Denderleeuw streeft naar goede woningkwaliteit in het private en sociale huursegment. Met een conformiteitsattest op zak kan de eigenaar-verhuurder aantonen dat de kwaliteit van zijn woning in orde is op vlak van veiligheid, gezondheid en het aantal toegelaten bewoners. Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod is één van de beleidsdoelstellingen deze legislatuur. Het conformiteitsattest draagt rechtstreeks bij tot het proactief optreden tegen huisjesmelkers”, zegt schepen van Sociale Huisvesting Jan De Nul.

Praktisch

Vanaf 2022 voert Lokaal Bestuur Denderleeuw het verplichte conformiteitsattest in. Dit attest moet garanderen dat huurwoningen minstens aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit voldoen, zoals in de Vlaamse Wooncode wordt omschreven. Lokaal Bestuur Denderleeuw biedt de mogelijkheid aan verhuurders om het conformiteitsattest gratis aan te vragen in het jaar 2021.

Het conformiteitsattest kan aangevraagd via www.denderleeuw.be/digitaalloket of schriftelijk via het aanvraagformulier. Meer info hierover is te vinden via www.denderleeuw.be/conformiteitsattest.