NieuwsPolitiek

Merendeel van lokaal Open VLD bestuur steunt kartelvorming LvB en Open VLD niet

Onlangs werd de plaatselijke Open VLD-afdeling voor een voldongen feit gesteld door Open VLD nationaal.

 

Door een eenzijdige en niet vooraf doorgesproken overeenkomst van bestuurslid Els Cosyns met de nationale partijleiding zou Open VLD Denderleeuw verplicht worden om in kartel met de Lijst van de Burgemeester(LVB) naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken.

 

De misnoegdheid hierover is groot bij tal van lokale Open VLD- bestuursleden.

 

Niet enkel werden deze bestuursleden niet tijdig ingelicht, maar tevens kregen zij ook totaal geen inspraak in de aanduiding van de Open VLD-kandidaat voor de tweede effectieve en verkiesbare plaats op de LVB.

 

Els Cosyns, een medewerkster van nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten en voor het overige totaal onbekend in Denderleeuw en zonder enig engagement in de lokale partij, werd door Open VLD nationaal als kandidate voor de tweede plaats op de Lijst van de Burgemeester voorgedragen.

 

Open VLD nationaal heeft hierdoor een groot deel van het lokaal Open VLD-bestuur en hun achterban buiten spel gezet en gooide roet in het eten door de manier waarop men alles trachtte door te drukken, niettegenstaande de goeie wil van Open VLD lokaal.

 

Een absolute meerderheid van de Open VLD-bestuursleden, met name oa. Marie-José André, Annie Schoonjans, Francine Claus, Ivan De Pauw, Sonja De Vriendt, Kevin De Leeuw, gemeenteraadslid Guy Van Dalem, Freddy Goubert, Bart Eeman, Roland Vanderstraeten en de nog recent toegetreden bestuursleden verklaren zich niet akkoord met deze gang van zaken.

 

De genoemde bestuursleden en hun achterban zullen zich dan ook afzijdig houden van een eventueel kartel van Open VLD met de Lijst van de Burgemeester bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober dit jaar.