Nieuws

Minder beton en meer groen op verkeerseilandjes

Het gemeentebestuur gaat een aantal verkeerseilandjes omvormen naar groene plekken. Ook de inwoners krijgen inspraak want zij kunnen suggesties doen voor locaties waar een vergroening mogelijk is. De aanpassingen kaderen in de aanpak van de klimaatverandering en sluiten aan bij de meerjarenplanning waar het verfraaien van het openbaar domein een aandachtspunt is.

“Onze diensten hebben nu zelf een eerste inventaris gemaakt en dan pas valt het op dat in de gemeente een aantal locaties perfect kunnen worden heraangelegd en vergroend. We gaan dat nu verder bekijken maar vragen ook aan de inwoners om suggesties te doen”, aldus schepen Andy Depetter bevoegd voor Klimaat en Duurzaamheid. Het lijstje dat al werd opgemaakt bevestigt dat er heel wat kan worden onthard. “Deze plaatsen werden nu goedgekeurd en onze dienst Openbare Werken werkt dit locatie per locatie concreet uit. Bedoeling is om het beton en de stenen te vervangen door bomen en prairiegroen, dat is ontharden. Minder stenen, meer groen. We gaan voor een maximale ontharding en niet zomaar enkele kleine ingrepen. Vandaar ook de inspraak voor de inwoners. Suggesties welkom via openbareruimte@denderleeuw.be. ”

Verfraaiing openbaar domein

Schepen van Openbare Werken Yves De Smet : “Het zijn soms kleine ingrepen met een groot effect. Concreet kunnen we snel werk maken van 5 plaatsen. De aanpak aan rotonde Booglaan. Er is ook aan aanpassing mogelijk aan het doodlopend stuk Beekstraat/Grooten Moortelhoek waar momenteel gewoon betonnen blokken staan. Verder starten we ook met het ontharden aan de aansteek van speelplein Hoogsteenveld, het verkeerseiland Kouterbaan/Hugo Verrieststraat en het rondpunt aan Tacos. “ Maar het eindigt niet bij deze locaties want de gemeente kan zelf instaan voor deze aanpassingen waardoor de kosten kunnen worden beperkt. “Onze eigen mensen kunnen dit realiseren, zij hebben de know-how. De wegenploeg kan instaan voor de noodzakelijk voorbereidende werken en de groendienst voor de aanplantingen”. De voorbije maanden werden al ingrepen gedaan aan Drieselken, maar ook ter hoogte van de school in de Middenstraat en op het kruispunt Kerkstraat/Broekstraat en kruispunt Klaverstraat.

Voordelen voor ons klimaat

Ontharden heeft een positieve invloed op de klimaateffecten. Zo vermindert het risico op wateroverlast of overstromingen, omdat er meer regenwater kan infiltreren in de bodem en de riolering dus minder belast wordt. Dat heeft bovendien een positieve invloed op het grondwaterpeil. Ook gaat ontharding hittestress tegen, zowel overdag als ’s nachts. Meer groen zorgt overdag voor meer schaduw en ’s nachts voor meer afkoeling. Beton en asfalt absorberen immers veel warmte.