Nieuws

Netheidsverantwoordelijken gaan strijd aan tegen zwerfvuil

Denderleeuw beschouwt de aanpak van de zwerfvuilproblematiek in onze gemeente als een beleidsprioriteit.

Een belangrijk onderdeel in de strijd tegen zwerfvuil is het project ‘Netheidsverantwoordelijken’, een samenwerkingsverband tussen de gemeente en geëngageerde verenigingen die zelf de handen uit de mouwen willen steken en hiervoor een vergoeding krijgen.

 

Gisteravond kregen de deelnemende verenigingen hun cheque overhandigd.

 

 

“Hoeveel middelen we ook inzetten, toch blijft zwerfafval nog vaak een doorn in het oog. De gemeentelijke opruimdiensten kunnen immers niet overal tegelijk zijn. Daarom werd het project Netheidsverantwoordelijken opgestart, als een extra wapen in de strijd tegen zwerfvuil.” vertelt Schepen van Milieu & Duurzaamheid Sofie Renders.

Netheidsverantwoordelijken zijn verenigingen die samen met het gemeentebestuur de zwerfvuilproblematiek in de gemeente willen aanpakken. Ze krijgen hiervoor een mooie vergoeding in de vorm van een gemeentelijke premie.

 

De taken van deze netheidsverantwoordelijken zijn helder omschreven. Zo engageren zij zich om drie maal per jaar het zwerfvuil langs een vooraf bepaald traject op te ruimen. Bij elke inschrijving zal daarom telkens een opruimtraject en datum worden afgesproken met de dienst Leefomgeving.

 

De netheidsverantwoordelijken kunnen bij hun opruimacties rekenen op de steun van de gemeente. Voor elke opruimbeurt kunnen zij bij het gemeentebestuur alle benodigde materiaal ontlenen. Het ingezamelde afval wordt vervolgens op een inzamelplaats gedeponeerd waarna het door de gemeentediensten op de afgesproken datum wordt opgehaald en afgevoerd.

 

“Vorig jaar waren binnen het project vijf verenigingen actief over het hele grondgebied”, vult schepen Renders aan. “In totaal hebben zij 78 kilometer aan gemeentewegen opgeruimd. Zeker een mooi resultaat, dat we alleen maar kunnen toejuichen en aanmoedigen.”

“Het is duidelijk : het project netheidsverantwoordelijken is een win-win situatie voor iedereen. De plaatselijke verenigingen werken mee aan een properder Denderleeuw en kunnen meteen ook rekenen op een aantrekkelijke vergoeding om de clubkas te spijzen.” vervolgt Renders.

 

En er is meer: op zaterdag 19 maart organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met de Denderleeuwse verenigingen een actiedag rond zwerfvuil.

 

“Niet alleen willen we hiermee de zwerfvuilproblematiek onder de aandacht brengen. Ook gaan we tijdens de actiedag met tal van vrijwilligers op pad om Denderleeuw opnieuw een stukje netter te maken”, besluit schepen Sofie Renders.

 

De Brabanter Nico©

Foto : Elke Meert©