Nieuw GAS reglement van kracht

In Denderleeuw is een nieuw GAS-reglement van kracht.

 

Het reglement werd aangepast aan de federale GAS-wetgeving en kan nu ingezet worden om van Denderleeuw een aangename en propere gemeente te maken, wat door de nieuwe bestuursploeg als een van de beleidsprioriteiten wordt naar voren geschoven.

 

 

 

Officieel staat GAS voor ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’. “Maar zelf heb ik het liever over Graag Aangenaam Samenleven”, zegt burgemeester Jo Fonck. “Als samenleving is het noodzakelijk dat we met zijn allen enkele basisafspraken maken om een prettige leefomgeving voor iedereen te verzekeren. Wel is zo’n GAS-reglement een tool die ons enkele mogelijkheden biedt om overlast en asociaal gedrag aan te pakken.”

 

 

“In een ideale wereld zijn GAS-boetes dus overbodig, maar helaas houdt niet iedereen zich aan de regels”, aldus Fonck. “Bovendien worden steeds meer overtredingen niet langer door het parket vervolgd. Hierdoor kan straffeloosheid ontstaan. Met de gemeentelijke administratieve sancties kunnen steden en gemeenten een straf opleggen voor inbreuken op het politiereglement zonder tussenkomst van de rechtbank. Met als resultaat: een snellere en efficiënte bestraffing én een bewustmaking van de overtreder dat overlast veroorzaken niet door de beugel kan.”

 

“Steken we een vermanend vingertje op? Nee, niet echt. Het gaat wel om duidelijke spelregels waarmee we paal en perk willen stellen aan allerlei vormen van openbare overlast zoals vervuiling, wildplassen, fout parkeren en lawaai”, aldus Fonck. “We gaan dus ook niet meteen een GAS-sanctie opleggen. Eerst zullen we onze inwoners aanspreken op hun plicht. Blijven ze volharden in de boosheid, dan gaan we uiteraard een administratieve procedure opstarten bij de sanctionerend ambtenaar van de provincie. Maar eerst werken we preventief. Want ik blijf erbij: voor ons zijn het enkele regels om aangenaam samen te leven. Wie wil nu geen aangename en propere gemeente om in te wonen?” 

 

De Redactie©