Nieuws

Nieuwbouw gemeenteschool Iddergem krijgt eerstesteenlegging

Vrijdagnamiddag is de eerste steen gelegd van de nieuwbouw Gemeenteschool Iddergem.

 

“De leegstaande hoeve naast de gemeenteschool ging in maart volledig tegen de vlakte”, vertelt Jan De Nul, schepen van Openbare Werken en Patrimonium. “De asbesthoudende materialen werden vooraf volgens de wettelijk vastgelegde regels verwijderd. Vervolgens werden de woning en bijhorende stallingen afgebroken. Ook alle putten en kelders werden verwijderd zodat het terrein optimaal voorbereid is om de nieuwbouw te starten.”

 

”De bouwplannen voorzien in de nieuwbouw van 4 klassen, 2 zorgklassen, een polyvalente zaal/refter, een keuken en extra sanitair”, licht onderwijssschepen Jürgen Ruysseveldt toe. “De nieuwbouw zal voldoen aan hogere isolatienormen (E54-peil) dan bepaald in de EPB-regelgeving. Er komen ook 2 regenwaterputten met een totaal volume van 20.000 liter voor de spoeling van de toiletten en onderhoud. We kiezen bovendien bewust voor waterdoorlatende betontegels voor de speelplaats en grastegels voor de parking. Zo dragen we ons steentje bij aan het milieu.”

 

“Dit dossier verschafte ook een opportuniteit om de mobiliteit op en rond de school aan te pakken”, vult schepen Jan De Nul aan. “Zo is het huidige aantal parkeerplaatsen aan de Hoogstraat ruim onvoldoende voor het personeel: slechts 7 plaatsen voor 20 medewerkers. Daarom wordt op het terrein langs de Aststraat een parking voorzien met 26 parkeerplaatsen voor personeelsleden. Door het wegvallen van de 7 parkeerplaatsen in de Hoogstraat kunnen we hier op termijn trouwens een veiliger circulatie creëren in de vorm van een ‘toegangsplein’ als overgangszone tussen school en de openbare weg. In de Aststraat wordt bovendien een toegang voor fietsers voorzien, gescheiden van de autocirculatie.”

 

Er zijn 260 werkdagen voorzien om de uitbreiding te realiseren. Zonder onvoorziene omstandigheden zal het nieuwe gebouw dus bij de start van het schooljaar 2017-2018 in gebruik genomen kunnen worden.

 

NDB©