Nieuws

Nieuwe parking Moreelstraat maakt weg vrij voor autoluw centrum

Het gemeentebestuur kiest in het meerjarenplan voor een autoluw, aangenaam dorpsplein als centrum van dienstverlening. Na de aankoop van site Triolet, waar het Vrijetijdshuis zijn intrek zal nemen, volgt nu de aanleg van een satellietparking in de Moreelstraat. Een parking die, weliswaar op een groene en duurzame manier, de nood aan extra parking in de buurt kan opvangen.

Schepen voor Openbare Werken Yves De Smet licht toe: “In de toekomstvisie van het gemeentebestuur wordt bewust gekozen voor een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening. Een aangenaam dorpsplein, groen en recreatie aan de Dender wordt gecombineerd met slimme mobiliteitskeuzes en het centraliseren van onze diensten. Zo vindt het nieuwe Vrijetijdshuis zijn plek in de voormalige site Triolet. Voorrang geven aan de zwakke weggebruiker op het dorpsplein hoort daar ook bij.”

Natuurlijk betekent de ontwikkeling van site Triolet en een autoluw dorpsplein ook dat er nood is aan extra parking in de buurt. Daarom kiest Denderleeuw voor de aanleg van een satellietparking in de Moreelstraat. “Nu de technische dienst naar de site Veldstraat is verhuisd, staan hun gebouwen in de Moreelstraat leeg. Deze locatie voldoet volledig aan de voorwaarden om tegemoet te komen aan de vraag naar extra parkeergelegenheid. De dienst Openbare Ruimte maakte een ontwerp voor de aanleg van een parking met groenzones en wandelpaden, in combinatie met voetwegen richting het dorp en de A. De Cockstraat”, vertelt schepen voor Facility Management Jan De Nul.

“De parking zal echter geen grijze stempel drukken op de buurt. We willen net de ruimtelijke kwaliteit versterken. Daarom is gekozen om een maximale capaciteit aan parkeerplaatsen te creëren in combinatie met een leefbare groene omkadering. In totaal zullen 62 plekken worden gerealiseerd en 4 plaatsen voor gehandicapten. Er wordt parking voorzien op twee verschillende niveaus, om het hoogteverschil op het terrein zo goed en subtiel mogelijk op te vangen. Alle parkeerplaatsen, behalve deze voor gehandicapten, zullen aangelegd zijn in waterdoorlatende grasbetontegels, dit om het groene karakter zoveel mogelijk te bewaren. Ook de rijloper op de bovenste parking wordt op die manier aangelegd. Twee parkeerplaatsen zullen dienst doen als oplaadpunt voor elektrische wagens. Zo hebben we ook oog voor een duurzaam en groen Denderleeuw”, pikt schepen voor Klimaat Andy Depetter in.

De bestaande voetwegen richting A. De Cockstraat en het dorp zijn ook aan vernieuwing toe. Schepen voor Mobiliteit Yves De Smet: “Fietsers en voetgangers willen we doorheen groene assen richting het nieuwe Vrijetijdshuis en Moreelstraat sturen. Daarom zullen nieuwe paden in duurzame materialen bovenaan en links van de parking doorheen een open groene ruimte lopen. Deze open groene ruimte krijgt voornamelijk een landschappelijk karakter wat aansluit bij de sfeer van de Dendervallei. De aanplant van inheemse loofbomen zorgt voor de nodige schaduw op de parking en langsheen de paden. De aanplant van het openbaar groen zal volledig in het teken staan van biodiversiteit waarbij gekozen wordt voor bij –en vlindervriendelijke planten.”

De start van de werken is voorzien na de afbraak van de gemeentelijke magazijnen.