Nieuws

OCMW Denderleeuw ontvangt 60.000 euro voor inrichten doorgangswoning

In november 2018 lanceerden ministers Ducarme en Wilmès van de federale regering een projectoproep voor OCMW’s om het aantal kwaliteitsvolle doorgangswoningen te verhogen. OCMW’s konden de nodige financiële middelen ontvangen om bestaande woningen te renoveren, aan te passen en/of uit te rusten. OCMW Denderleeuw diende een dossier in en heeft recent een subsidie toegekend gekregen van 60.000 euro om een dergelijke doorgangswoning in te richten.

 

“OCMW’s worden geconfronteerd met aanzienlijk uitdagingen wat de huisvesting van kwetsbare of behoeftige mensen betreft. Doorgangswoningen bieden een tijdelijke oplossing die mensen in moeilijkheden toelaten zich te stabiliseren. Het OCMW neemt hierin een dubbele rol op zich, namelijk een antwoord bieden op de hoogdringendheid, maar ook zorgen voor begeleiding van mensen in hun zoektocht naar een duurzame en blijvende oplossing voor deze huisvestingsmoeilijkheden”, vertelt schepen voor Sociale Zaken, Sofie Renders. “Het concept van de doorgangswoningen heeft in het recente verleden al zijn nut bewezen. Zo werden tijdens de voorbije kerstperiode verschillende bewoners van de Rodestraat ondergebracht in gemeentelijke doorgangswoningen toen hun eigen woningen ontoegankelijk waren als gevolg van een lek in de waterleiding. We zijn dan ook bijzonder tevreden dat we een subsidie van 60.000 mogen ontvangen voor ons ingediende dossier. Dit geeft ons namelijk de kans om een bestaande woning te redden van leegstand en te renoveren zodat we in de toekomst nog meer burgers in nood kunnen helpen.”