Nieuws

Ondanks uitzonderingen normen toch goedkeuring meergezinswoningen

Donderdag keurde de gemeenteraad in zitting van 24 maart 2016 de stedenbouwkundige verordening inzake meergezinswoningen goed. Hiermee wordt een kader gecreëerd voor de realisatie van meergezinswoningen in onze gemeente.

 

Net als in vele andere gemeenten is er ook in Denderleeuw een vraag naar meergezinswoningen.

 

“Bepaalde algemene evoluties in onze maatschappij werken die vraag ook in de hand: enerzijds is er de stijging van het bevolkingsaantal, de toenemende vergrijzing en gezinsverdunning, de veranderde gezinsvormen en anderzijds vermindert het aantal beschikbare bouwgronden en wordt betaalbaar wonen problematisch voor een groter aandeel van onze bevolking. Een eerste versie van de stedenbouwkundige verordening werd op 25 maart 2014 principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en voor advies voorgelegd aan de hogere overheid en aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Op basis van deze adviezen werd de verordening op een aantal punten bijgestuurd en uiteindelijk op 24 maart 2016 vastgesteld door de gemeenteraad." vertelt Schepen van ruimtelijke ordening Yves De Smet.

 

 

 

Concreet bevat de stedenbouwkundige verordening specifieke voorschriften waaraan meergezinswoningen moeten voldoen. Schepen Yves De Smet: “Het gaat dan onder meer over de inpassing van meergezinswoningen in de omgeving; bijvoorbeeld de minimale vloeroppervlakte waarover een bestaand gebouw dient te beschikken om te kunnen worden omgevormd tot meergezinswoning. Er zijn ook richtlijnen in opgenomen over de leefkwaliteit van meergezinswoningen (bv. een minimale vloeroppervlakte per type van woonentiteit in de meergezinswoning) en de voorzieningen bij een meergezinswoning (bv. de verplichting van een afzonderlijke berging voor afvalsortering). Eveneens zijn er regels opgenomen over het minimaal aantal parkeerplaatsen per woonentiteit in een meergezinswoning…”

 

Ondanks de goedkeuring had gemeenteraadslid Lutgart Waegeman, in naam van N-VA, toch enkele punten waar ze niet mee akkoord gaan.

 

"De bouwmaatschappijen mogen de verplichte minimale vloeroppervlakte verkleinen van 44m² voor studio´s naar 40m². De maximale verhouding van aantal studio´s tegenover appartementen mag overschrijden worden. De garageoppervlakte per wooneenheid mag gereducerd worden, wat problemen zal geven in verband met mobiliteit. Hiermee kunnen wij, N-VA, niet akkord gaan om volgende redenen, Waarom moeten mensen met sociaal statuut het stellen met een kleinere woonruimte? De overschrijding van het aantal studio´s staan haaks tegenover het streven naar een ideale sociale mix van bewoners. Denderleeuw heeft al meer dan andere gemeenten sociale mergezinswoningen en dus opteren wij voor sociale woonkavels. Als gevolg zullen wij ons dan ook onthouden op de stemming." aldus Lutgart Waegemen.

 

De Brabanter Nico©