Onderwijszone ontvangt 3.850.000 euro voor extra onderwijsplaatsen

Het Departement Onderwijs kende op 27 juni 2022 een bedrag van 3.850.000 euro toe aan de onderwijszone Ninove om extra plaatsen te creëren. De bovengemeentelijke taskforce voor de onderwijszone Ninove, met Denderleeuw als coördinator, diende hiervoor drie projecten waarbij ook aan het Leonardocollege in Denderleeuw middelen worden toegekend.

Sinds 2021 vormen de scholen uit Denderleeuw, Ninove, Liedekerke, Roosdaal en Haaltert de ‘onderwijszone Ninove’. Lokaal Bestuur Denderleeuw heeft de ambitie om een belangrijke speler te zijn in het onderwijsveld en nam de rol van coördinator van deze bovengemeentelijke taskforce op zich. Vorig jaar kende het Departement Onderwijs reeds een mooi bedrag toe aan de onderwijszone en ook dit jaar kan er gerekend worden op een bedrag 3.850.000 euro om de capaciteit in de scholen te verhogen.

“Het aantal kinderen en jongeren in onze onderwijszone stijgt elk jaar met als gevolg dat ook de capaciteit van onze scholen omhoog moet. Om hier een antwoord op te bieden, hebben we vorig jaar onze krachten gebundeld in de ‘onderwijszone Ninove’”, zegt schepen Jan De Nul. “Als coördinator van de onderwijszone, brengt Lokaal Bestuur Denderleeuw, ieder jaar alle actoren samen om te bekijken op welke scholen de noden het hoogst zijn. Voor deze scholen worden nadien projecten ingediend bij het Departement Onderwijs om extra middelen te ontvangen. Dit jaar gebeurde dit voor het Leonardocollege, het GO! Atheneum Ninove en het Hartencollege Ninove. Aan de drie projecten werd een totaalbedrag toegekend van 3.850.000 euro. Een mooi bedrag dat de scholen kunnen gebruiken om extra plaatsen te creëren en tegemoet te komen aan de stijgende vraag.”

Burgemeester Fonck vervolgt: “Als burgemeester ben ik trots om samen met en dankzij de inzet van alle leden van onze lokale taskforce onderwijs, Denderleeuw als onderwijsgemeente verder op de kaart te zetten. Na de 1,6 miljoen euro voor het secundair onderwijs van Denderleeuw in 2018 en de extra middelen voor het Leonardocollege in 2021, slagen we er opnieuw in om de nodige infrastructuursubsidies te verkrijgen voor Denderleeuw”.