Onthulling kerkschat in het Denderleeuws straatbeeld

In 2016 startte Erfgoedcel Denderland met een inventarisatieproject rond roerend religieus erfgoed in Denderleeuw. In navolging hiervan werd op 26 augustus op het grasplein voor het Administratief Centrum een nieuw erfgoedbeeld onthuld in het kader van het erfgoedproject ‘Kerkschatten op straat’.

“Met het erfgoedproject ‘Kerkschatten op straat’ willen we per betrokken partnergemeente één uniek religieus erfgoedproject uitlichten en op een moderne manier in de kijker zetten”, licht Tom De Ridder, erfgoedconsulent van Erfgoedcel Denderland, toe. “We willen de lokale bevolking confronteren met een moderne interpretatie van een religieus erfgoedobject zodat ze op die manier hun eigen erfgoed (opnieuw) leren kennen. Het is ook belangrijk dat dit op een duurzame wijze gebeurt en niet als iets éénmaligs.”

“In Denderleeuw werd gekozen voor het Sint-Anna te Drieënbeeld uit de Sint-Amanduskerk van Denderleeuw”, gaat schepen Jan De Nul, bevoegd voor Erfgoed, verder. “Deze beeldengroep omvat Jezus, Maria en de heilige Anna. Dit beeld kent een rijke geschiedenis en kan terecht uniek genoemd worden. Ook de link tussen de kerkfabriek Sint-Amandus Denderleeuw en het Hof ter Leeuwe werd verwerkt: er werd een denkspeeltuig gemaakt, als moderne interpretatie van dit unieke erfgoedobject. De realisatie kwam tot stand dankzij een constructieve samenwerking tussen de kerkfabriek Sint-Amandus, Erfgoedcel Denderland en het gemeentebestuur.”

“Op maandag 26 augustus 2019 om 17 uur werd dit nieuwe erfgoedbeeld onthuld, op het grasplein voor het Administratief Centrum”, vertelt Marnick Vaeyens, schepen van Groenbeleid. “Er werd gekozen voor een symbolische plaats, dichtbij de plek waar het oorspronkelijke beeld wordt bewaard. Via dit project komt erfgoed letterlijk opnieuw in beeld in het centrum van onze gemeente.”