NieuwsPolitiek

Open VLD misnoegd over vermeend schepenambt

De bestuursleden van Open VLD Denderleeuw, die enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezingen nog moesten vaststellen dat zij door Open VLD nationaal buiten spel gezet werden, hebben nu alweer tot hun verbazing moeten vaststellen dat de democratie in de gemeente verder uitgehold wordt.

 

Blijkbaar wordt de niet verkozen Els Cosyns, secretaresse van Gwendolyn Rutten, plots schepen in de nieuwe coalitie.

 

De heksentoer die hiervoor uitgehaald dient te worden bestaat erin dat Guy Valckenier, die als enige verruimingskandidaat bij LVB verkozen raakte, zijn kiezers de rug toekeert, vervolgens op de eerste gemeenteraad ontslag neemt als gemeenteraadslid en plaats ruimt voor Els Cosyns als opvolger.

 

Onder druk van blijkbaar Open VLD nationaal, maar tegen de wil van de kiezer en het lokaal Open VLD-bestuur, geraakt Els Cosyns dan toch nog aan een vooraf beloofd schepenambt.

 

Het Denderleeuws Open VLD-partijbestuur, noch de Open VLD-leden werden over een dergelijke gang van zaken geconsulteerd. Zij kunnen alleen maar vaststellen dat de democratie in Denderleeuw volledig uitgehold geraakt door een dergelijke deal.

 

Trouwens, deze gang van zaken zal snel tot ongenoegen leiden bij andere verkozenen op de LVB-lijst, die ondanks hun beter kiesresultaat regelrecht naast een schepenambt grijpen.

 

Ondertussen kan Open VLD Denderleeuw alleen maar vaststellen dat de uitslag van de lokale verkiezingen een teleurgang heeft betekend voor de huidige coalitie van CD&V en LVB en dat Open VLD nationaal de verkeerde keuze maakte door tijdens de verkiezingen in te zetten op Guy Valckenier en Els Cosyns.

 

Bij de nieuwe meerderheid van LVB-CD&V en Groen heeft men dan ook het signaal van de kiezer helemaal verkeerd begrepen. Want indien iemand schepen kan worden zonder rechtstreeks verkozen te geraken, dan heeft de lokale burgerdemocratie voor de komende zes jaar in Denderleeuw maar weinig kans op slagen.

 

Els Cosyns zelf ontkent dat ze schepen zal worden maar zegt wel dat Valckenier zijn plaats aan haar zal afstaan als gemeenteraadslid.

 

Voor de definitieve verdeling is het nog evn wachten.

 

NDB©