Nieuws

Openbaar onderzoek over RUP Vrijheidspark

De gemeenteraad heeft in de zitting van 29 juni 2021 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Vrijheidspark voorlopig vastgesteld. Het ontwerpplan gaat nu in openbaar onderzoek van 15 juli tot en met 13 september 2021. Tijdens deze periode kan je dus de documenten raadplegen en eventuele opmerkingen of bezwaren doorgeven.

Het RUP Vrijheidspark kadert in de uitwerking van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en is een actieplan uit de meerjarenplanning van het lokaal bestuur Denderleeuw. Concreet bestaat het doel van het RUP uit het herbestemmen van het groengebied tot een parkgebied met recreatief karakter.

Het plangebied, ook wel de ‘groene banaan’ genoemd, vormt een waardevol maar ietwat verwaarloosd groengebied. Het lokaal bestuur wil deze verborgen parel terug publiek toegankelijk maken voor voetgangers en opwaarderen.

In de parkzone zal een verwevingsgebied van recreatie en natuur worden voorzien. Wandelen, spelen of op één van de rustplaatsen een goed boek ter hand nemen, het zal allemaal kunnen. Het inrichten van een beperkte fruitboomgaard behoort eveneens tot de denkpistes.

Openbaar onderzoek

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP Vrijheidspark door de gemeenteraad volgt nu een openbaar onderzoek. Van 15 juli tot 13 september 2021 kan je de documenten van het ontwerp-RUP raadplegen op onze website of op de dienst Omgeving in het administratief centrum (op afspraak!).