Openbaar onderzoek over vergunningsaanvraag windmolen aan Broekpark

Aspiravi nv diende recent een omgevingsvergunningsaanvraag in voor het bouwen en exploiteren van een windturbine aan de noordzijde van de Korte Broekstraat en pal tegen de Expresweg N45. Op donderdag 9 december organiseerde Aspiravi hierover een online infomoment. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 1 januari 2022.

Op 24 november 2021 werd de omgevingsvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig verklaard door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Het is ook de deputatie die uiteindelijk zal beslissen over het al dan niet verlenen van de vergunning.

Openbaar onderzoek

Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag loopt momenteel een openbaar onderzoek tot en met 1 januari 2022. De dossierstukken kunnen ingekeken worden via het publiek omgevingsloket.

Een bezwaar kan je indienen