Nieuws

Openbare verlichting in Denderleeuw dooft tussen 23 en 5 uur

Openbare verlichting verbruikt veel energie en doet de energierekening stevig oplopen. Om de kosten in de huidige energiecrisis te drukken, zal Lokaal Bestuur Denderleeuw net als de omliggende gemeenten ingaan op het voorstel van netbeheerder Fluvius om de openbare verlichting op weekdagen te doven tussen 23 en 5 uur. Deze maatregel zal ingaan vanaf zondag 4 december 2022.

“Alle Vlaamse lokale besturen hebben van netbeheerder Fluvius het aanbod gekregen om ’s nachts de openbare verlichting te doven”, zegt schepen Yves De Smet. “De verlichting zou gedoofd worden tussen 23 en 5 uur op weekdagen. Omwille van de veiligheid blijft de verlichting op vrijdag en zaterdagnacht wel branden. Wat we hiermee kunnen besparen is niet min, wel tot een derde van onze elektriciteitsfactuur. Dit gaat om 37% ofwel 135.000 euro.”

“De stijgende energieprijzen laten zich steeds meer voelen en net als iedereen zijn ook wij, als lokaal bestuur, op zoek naar manieren om de energiefactuur zoveel mogelijk te doen dalen. Het doven van de openbare verlichting is bovendien ook een bijdrage aan ‘Safe GAS for a Safe Winter’. Dit is een plan van de Europese Commissie om tijdens de winter van 2022-2023 een gascrisis te voorkomen, een reëel risico vanwege de Russische dreiging om de gastoevoer af te sluiten. Omdat een deel van de elektriciteit in ons land wordt opgewekt met gas, levert het doven van de openbare verlichting een bijdrage aan de beoogde vermindering van de gasconsumptie”, aldus schepen Andy Depetter.

“Deze maatregel heeft volgens onderzoek geen negatieve invloed op de verkeersveiligheid. Het leidt zelfs tot een lagere snelheid van gemotoriseerd verkeer. Wel is het belangrijk dat fietsers hun fietsverlichting aanzetten en dat fietsers en voetgangers ervoor zorgen dat ze goed zichtbaar zijn”, besluit schepen De Smet.