NieuwsPolitiek

Wissel van bevoegdheden bij Denderleeuwse schepenen

Naar aanleiding van de opmaak van de meerjarenplanning besliste het college om enkele bevoegdheden te herverdelen. Voortaan zal schepen Yves De Smet naast mobiliteit ook openbare werken op zich nemen. Schepen Jan De Nul neemt Lokale Economie op zich.

Overal in Vlaanderen zijn de lokale besturen volop bezig met de opmaak van de meerjarenplanning. Een intense periode die heel wat werk en overleg vraagt tussen het schepencollege, het managementteam en de diensthoofden, om het politieke beleidsplan van de meerderheidsploeg, de ambtelijke beleidsnota op basis van de omgevingsanalyse en de financiële planning op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de interne organisatiestructuren en -processen om uiteindelijk tot een goede beleidsuitvoering te kunnen komen.

“Bij de opmaak van het meerjarenplan werd stilaan duidelijk dat inzake politieke bevoegdheidsverdeling de departementen openbare werken en mobiliteit best één geheel vormen”, vertel schepen Jan De Nul. “Bij aanvang van de nieuwe bestuursploeg werd, met de beste intenties, de bevoegdheid mobiliteit toegewezen aan collega Yves De Smet en zou ikzelf het departement openbare werken na 12 jaar nog eens voor 6 jaar verderzetten. Er werd collegiaal beslist dat collega De Smet vanaf morgen, 10 oktober, beide departementen zal gaan leiden.”

“Dit lijkt ons na politiek en ambtelijk overleg de beste beslissing en ook de meest logische, gezien belangrijke mobiliteitsingrepen vaak gepaard gaan met ingrijpende infrastructurele beslissingen voor openbare ruimte en lange termijnplannen op het vlak van ruimtelijke ordening”, vervolgt schepen De Smet. “Agenda’s kunnen nu vlotter op elkaar worden afgestemd en interne en externe vergaderingen kunnen een makkelijk verloop krijgen en zo tijdswinst opleveren. Een centrale aansturing vanuit één punt leek ons organisatorisch dan ook de beste optie. Ik ga deze uitdaging voor de volle 100% aan.”

“Na 12 jaar het beleidsdomein Openbare Werken te hebben aangestuurd, steeds als een voltijdse job, kan ik tevreden terugblikken, alhoewel een schepen van Openbare Werken steeds het gevoel zal hebben dat hij toch nog te weinig heeft gedaan. Collega De Smet zal dit met evenveel inzet doen, en waar nodig sta ik hem graag met raad en daad bij. Ter ontlasting van zijn bevoegdheidspakket neem ik de bevoegdheid Lokale Economie van hem over. Voor mij een nieuwe uitdaging die me toelaat na 12 jaar openbare werken en mobiliteit mijn focus enigszins te verleggen en een nieuwe dynamiek te ontwikkelen voor onze ondernemers”, besluit De Nul.