Nieuws

Opstart realisatie Vrijetijdshuis in Denderleeuw

Na de aankoop van site Triolet start het bouwproject voor het gloednieuwe Vrijetijdshuis in Denderleeuw op. De Denderleeuwse gemeenteraad keurde in zitting van 23 juni 2020 de selectieleidraad van SOLvA voor de aanstelling van een ontwerpteam goed. Ondertussen wordt ook een intern en extern participatietraject voorbereid.

“Sinds de aankoop van het gebouw Triolet in september 2019 zijn onze gemeentelijke diensten gestart met de eerste voorbereidingen voor de realisatie van het nieuwe Vrijetijdshuis”, vertelt Jan De Nul, schepen van Facility. “Het traject van het bouwproject werd volledig uitgetekend. Een eerste stap in het proces is het aanstellen van een ontwerpteam.”

Eind april 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen om samen te werken met SOLvA om de gemeente te begeleiden bij het aanstellen van een ontwerpteam. Hiervoor keurde het college van burgemeester en schepenen tijdens de zitting van 11 juni 2020 een samenwerkingsovereenkomst met SOLvA goed.

Schepen De Nul: “Het ontwerpteam krijgt de opdracht om een ontwerp voor het herinrichten van de voormalige site Triolet tot Vrijetijdshuis te maken. De opdracht zal gegund worden bij wijze van een niet-openbare procedure met prijsvraag volgens de wet op overheidsopdrachten. Deze procedure bestaat uit twee fasen, nl. een eerste selectiefase waarin maximum 5 kandidaten weerhouden worden en een tweede wedstrijdfase waarin de geselecteerde kandidaten gevraagd wordt een voorstel tot herinrichting van de site Triolet op te maken. SOLvA maakte voor de eerste selectiefase een selectieleidraad op, die nu door de gemeenteraad werd goedgekeurd.”

Werkbezoeken en participatie

“In het Vrijetijdshuis worden zowel de vrijetijdsdiensten als een gloednieuwe bibliotheek ondergebracht”, licht Alberic Sergooris, schepen van Cultuur en Bibliotheek toe. “Om inspiratie op te doen zullen tijdens de zomermaanden werkbezoeken gebracht worden aan bibliotheekgebouwen, zowel in België als Nederland. We willen goede praktijkvoorbeelden bezoeken en ideeën opdoen voor de nieuwe bibliotheek.”

“Intussen loopt ook een intern en extern participatietraject”, zegt Andy Depetter, schepen van Organisatie en Kwaliteit. “De komst van het Vrijetijdshuis zal een grote impact hebben, zowel op onze inwoners als op de betrokken diensten. We willen hen graag allemaal betrekken bij dit uitzonderlijke project. De betrokken diensten en medewerkers werken intussen volop aan een intern traject, waarbij ideeën en verwachtingen worden gebundeld tot een concrete visietekst. Samen met het nieuwe participatieformat Vrijetijdsforum wordt ook een participatietraject uitgewerkt voor de inwoners.”

Aantrekkingspool in levendig centrum

Het Vrijetijdshuis moet binnen het bipolair masterplan Centrum-Station een van de aantrekkingspolen worden voor het dorpscentrum van Denderleeuw. “De omgeving van het Dorp heeft het potentieel om een levendig centrum te worden waar het aangenaam vertoeven is en waar een aantal functies zoals open ruimte, dienstverlening en ontspanning een plaats kunnen vinden”, legt Yves De Smet, schepen van Ruimtelijke Ordening, uit. “De gemeente kocht de site van het voormalige bedrijf Triolet aan wegens de strategische ligging in dit hele verhaal. Deze site ligt nabij het Dorp en het Administratief Centrum en is toegankelijk langs de A. De Cockstraat én de Moreelstraat. Bovendien grenst de site aan de site van de technische dienst in de Moreelstraat. In het najaar van 2020 verhuist de technische dienst naar de site Veldstraat en daarna worden de oude gebouwen afgebroken. Dit perceel wordt vervolgens uitgerust als groene satellietparking voor het centrum. Dit maakt dat de Trioletsite heel wat troeven heeft en het potentieel heeft om omgebouwd te kunnen worden tot een eigentijds Vrijetijdshuis.”