Nieuws

Parkeerverbod voor voertuigen + 5 ton in Denderleeuw

De gemeente voert een algemeen parkeerverbod voor voertuigen van meer dan 5 ton in, op het volledige grondgebied. Een reactie op de toegenomen overlast van geparkeerde vrachtwagens.

“We ontvingen steeds meer meldingen van vrachtwagenchauffeurs die hun vrachtwagen of trekker in woonkernen parkeren, tot ongenoegen van de buurt”, vertelt schepen Andy Depetter. “Naast een mogelijk gevaar voor de verkeersveiligheid, met onder meer slechte zichtbaarheid en het beperken van doorgangen, zorgt dit vaak voor overlast. Denk maar aan extra verkeersdrukte, lawaaihinder door warmdraaiende motoren en zwerfvuil. Zaken die het aangenaam wonen in Denderleeuw niet meteen bevorderen.”

Schepen voor Mobiliteit Yves De Smet: “Wettelijk gezien is het parkeren van vrachtwagens + 7,5 ton langer dan 8 uur verboden in de bebouwde kom. Ingrijpen is voor de politie echter niet altijd even eenvoudig, want als de chauffeur zijn vrachtwagen bij wijze van spreken slechts 50 cm verplaatst, gaat er een nieuwe periode in. Daarom heeft de verkeerscommissie voorgesteld om een verbod voor parkeren van voertuigen + 5 ton in te stellen in Denderleeuw, zodat bussen en vrachtwagens + 5 ton niet langer op het openbaar domein kunnen parkeren.”

De schepen benadrukt het belang van de maatregel voor de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente: “De verkeersleefbaarheid in onze dichtbevolkte gemeente is voor het bestuur een absolute prioriteit en daarom steunen we dit voorstel voor de volle 100%. De maatregel kan, mits positief advies van het Agentschap Wegen en Verkeer, 60 dagen na de beslissing ingevoerd worden. De verkeerssignalisatie zal dan pas aangepast worden.”