Nieuws

Parkeerverbod voor voertuigen + 5 ton vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 voert Denderleeuw een algemeen parkeerverbod in voor voertuigen van meer dan 5 ton. Dit verbod komt er omwille van de overlast die geparkeerde vrachtwagens veroorzaken.

“Het laatste jaar hebben we het aantal meldingen van bewoners over geparkeerde vrachtwagens of trekkers in woonkernen enorm zien stijgen. Deze geparkeerde vrachtwagens of trekkers, hebben een negatief effect op de verkeersveiligheid door onder meer de slechte zichtbaarheid en het beperken van een vlotte doorgang. Hieruit volgt ook nog eens dat er extra verkeers- en parkeerdruk ontstaat in onze woonstraten”, zegt schepen van Mobiliteit, Yves De Smet. “Wettelijk gezien is het zo dat het verboden is om vrachtwagens van +7,5 ton langer dan 8 uur te parkeren binnen de bebouwde kom. Maar ingrijpen was niet altijd eenvoudig voor de lokale politie. Als de chauffeur zijn vrachtwagen bij wijze van spreken slechts 50 cm verplaatste, ging er een nieuwe periode in. Daarom werd gekozen voor een algemeen parkeerverbod voor voertuigen meer dan 5 ton, zodat de politie onmiddellijk kan ingrijpen.”

“De verkeersleefbaarheid is in onze dichtbevolkte gemeente een absolute prioriteit. Lawaaihinder door warmdraaiende motoren en zwerfvuil dat door de chauffeurs kan achtergelaten worden, zijn zaken die aangenaam wonen in Denderleeuw niet meteen bevorderen. Door dit parkeerverbod zullen de negatieve effecten verdwijnen. Uiteraard houden we wel rekening met uitzonderingen. Aannemers die werken uitvoeren krijgen toelating om hun vrachtwagen aan de werf te parkeren indien er een vergunning inname openbaar domein is aangevraagd en de nummerplaat van de vrachtwagen mee is opgenomen. Ook foorkramers kunnen de nummerplaat van hun voertuigen doorgeven zodat het gemeentebestuur een tijdelijke parkeertoelating kan uitschrijven voor de duur van het kermisreglement”, aldus schepen Andy Depetter.

Meer info over de maatregelen tegen zwaar vervoer vind je op www.denderleeuw.be/zwaarvervoer