Nieuws

Participatietraject voor nieuwe ontmoetingsplek in Iddergem

Op 8 november organiseert Lokaal Bestuur Denderleeuw een eerste participatiemoment over een nieuwe ontmoetingsplek in Iddergem. Die plek komt er tegen 2024 op het perceel tussen de Hoogstraat en de Biestbaan.

Jongeren en buurtbewoners kunnen tijdens een participatietraject van 6 maanden samen nadenken over het deel van de ontmoetingsplek dat ingericht wordt voor jeugd. Dit traject start op 8 november en wordt geleid door een expert, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen. “In Denderleeuw is er een hoge nood aan openbare ruimte waar jongeren kunnen ‘zijn’. De coronapandemie versterkte bovendien deze nood. Daarom richten we een deel van het perceel in voor jongeren vanaf 12 jaar”, aldus schepen van Jeugd Sofie Renders. “Voor de concrete invulling starten we een participatietraject op voor jongeren en omwonenden. Zo kunnen we rekening houden met hun verschillende behoeften. Als Kindvriendelijke Gemeente vertrekken we dan ook vanuit de noden van jongeren.”

Hondenlosloopweide, plukroute en meer

Lokaal Bestuur Denderleeuw wil tegen midden 2024 het perceel aan de Biestbaan omvormen tot een aantrekkelijke en duurzame ontmoetingsplek voor (jonge) omwonenden en passanten. “De nieuwe ontmoetingsplek wordt een aangename plek voor jong en oud. Er wordt al ruimte voorzien voor een hondenlosloopweide, een trage weg die een extra doorgang creëert van de Hoogstraat naar het centrum van Iddergem en ook een plukroute. Dat is een openbare groene plek waar omwonenden en passanten allerlei vruchten kunnen plukken. Je kan er een wandeling door maken en terwijl plukken wat je tegenkomt. Een ontmoetingsplek zorgt niet alleen voor extra groen in de buurt, maar brengt de buurt ook dichter bij elkaar”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Yves De Smet.

Aantrekkelijk voor iedereen

“We willen een inclusieve publieke ruimte creëren voor iedereen. Zowel voor jong en oud als voor jongens en meisjes”, aldus schepen van Jeugd Sofie Renders. “Op ontmoetingsplaatsen zie je nu vaak sportpleintjes, zoals voetbal- en basketbalvelden of skate-infrastructuur, waar over het algemeen vooral jongens op afkomen. Daarom willen we nu iedereen, en met extra aandacht voor meisjes, de kans geven om hun stem te laten horen over wat voor hen een ideale ontmoetingsruimte is.”

Hoe ziet jouw ideale ontmoetingsplek eruit?

Je kan het eerste participatiemoment bijwonen op maandag 8 november om 20 uur. Het participatiemoment vindt plaats in de refter van de gemeentelijke basisschool in Iddergem (Leliestraat 1, 9472 Iddergem).
Daar wordt het project uitgebreid voorgesteld en zal er een kerngroep samengesteld worden die met de expert aan de slag gaat. Zij gaan een co-creatief traject aan dat verspreid is over een periode van 6 maanden. Tijdens deze periode zullen jongeren en buren ook op de hoogte gehouden worden en zullen er enkel inspraakmomenten zijn.

Vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan via het online inschrijvingsformulier: www.denderleeuw.be/inschrijvingsformulier-participatiemoment-biestbaan.

Beeld: Google