Nieuws

Als gemeente moet je weten wat je koopt

PLUS, de Vlaams Liberale Partij voor Groot Denderleeuw, onthield zich de afgelopen gemeenteraad op het puntje over het goedkeuren van de ontwerpakte met betrekking tot de kerk van Hemelrijk. Gemeenteraadslid Geert Van Schelvergem verklaart: “Wij willen ons behoeden voor eventuele extra kosten die deze aankoop met zich kan meebrengen. De koop op zich gebeurt onder een opschortende voorwaarde dat de mazouttank die aanwezig is, die kleiner is dan 20.000 liter.  De gemeente is dus van plan iets aan te kopen waarvan ze niet helemaal op de hoogte is wat de koop juist inhoudt”.

 

Van Schelvergem vervolgt: “Indien de tank kleiner dan 6.000 liter zou zijn, dan is een 5-jaarlijkse controle verplicht.  Indien de tank groter is dan 6.000 liter dan moet deze controle om de 2 jaar gebeuren.  In beide gevallen moeten er – zoals de wet het voorschrijft – attesten aanwezig zijn, maar wij vragen ons af of deze er effectief zijn”.

 

“De kerk staat al enkele jaren leeg, was de mazouttank nog gevuld? Zijn er lekken? Zijn er controles uitgevoerd? Wat zijn de kosten bij eventuele sanering?  Teveel vragen waardoor wij dit punt niet konden steunen” besluit Van Schelvergem.

 

Ook voor het punt met betrekking tot de aankoop van gronden in de Sint-Amandstraat en de bouw van jeugdinfrastructuur aan het Walleken onthield PLUS zich. Geert Van Schelvergem: “PLUS vindt het goed dat er eindelijk een definitieve oplossing komt voor de vzw Scouts Denderleeuw, maar wij betreuren anderzijds dat men niet het principe hanteert van ‘sport bij sport’ en ‘jeugd bij jeugd’ en  betreuren aldus de verhuis naar het Walleken”.

 

“Door de aankoop van de gronden in de Sint-Amandstraat kan, wat we in de volksmond ‘De Groene Banaan’ noemt, ontwikkeld worden.  Een mooi geschenk voor bewoners wiens tuinen aansluiten bij dit ‘Vrijheidspark’. Is het de bedoeling dat onze gemeente investeert in een project dat een grote meerwaarde voor bepaalde inwoners met zich meebrengt?” besluit Geert Van Schelvergem. 

 

Het budget en meerjarenplan werden niet goedgekeurd door PLUS. Geert Van Schelvergem verklaart: “Het is schrijnend dat er geen budget voorzien werd voor het behoud van het Vlaamse karakter van onze gemeente. Eveneens geen budget om sociale fraude te bestrijden of de woonkwaliteit te bevorderen”.

 

“Er is wel 23.000 Euro voorzien voor onder andere hondentoiletten. Hoogst waarschijnlijk omdat de schepen van dierenwelzijn een fervent liefhebber van viervoeters is” besluit Geert Van Schelvergem lachend.