Positieve erkenningsdoorlichting voor GBS Iddergem

In de week van 27 januari werd de Gemeentelijke Basisschool, De Toverlelie, in Iddergem doorgelicht in opdracht van de Vlaamse Regering. Na de herstructurering van de Gemeentelijke Basisschool ontving GBS Iddergem een voorlopige erkenning. Om een definitieve erkenning te verkrijgen moest de school grondig doorgelicht worden door de inspectiediensten van het onderwijs. De doorlichting was uitermate positief en de school krijgt nu een definitieve erkenning van de Vlaamse Regering.

“De herstructurering gebeurde in twee fases”, verduidelijkt schepen van Onderwijs Jan De Nul. “Eerst was er een beslissing in ons college van burgemeester en schepenen om de vestiging Leliestraat af te schaffen en een ‘nieuwe’ gemeentelijke basisschool Iddergem op te richten. Die beslissing werd op 27 januari 2022 bekrachtigd door de gemeenteraad. En zo ontving De Toverlelie een voorlopige erkenning van de Vlaamse Regering.”

“Om een definitieve erkenning te krijgen, moest de school volledig worden doorgelicht”, licht directeur Annick Segers van GBS De Toverlelie toe. “In de week van 27 januari was het zover. Hoewel ik geen moment twijfelde aan mijn team en onze school, waren het toch spannende dagen voor ons. Heel wat criteria werden als ‘volgens verwachting’ beoordeeld. Er zijn uiteraard enkele aandachtspunten waarmee we rekening zullen houden en mee aan de slag gaan, maar de school scoort nergens ‘beneden de verwachting’.”

Evolutie

“Het is belangrijk dat we verder aan onderwijs blijven bouwen”, besluit burgemeester Jo Fonck. “De herstructurering van de gemeentelijke basisschool was hierin een belangrijke stap. Het is niet omdat er een definitieve erkenning is voor De Toverlelie, dat we moeten blijven stilstaan. De kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs moet meegroeien met de tijdsgeest en de maatschappij. We hebben alle vertrouwen in de directies van onze gemeentelijke basisscholen dat ze ernaar blijft streven om een referentie te zijn naar onderwijskwaliteit.”