Nieuws

Positieve evolutie in domiciliefraude dankzij jaarlijkse controles

Ook in 2022 zette Lokaal Bestuur Denderleeuw in op de strijd tegen domiciliefraude. Er werden 68 dossiers voor ambtshalve afvoeringen/schrappingen behandeld. Er waren geen dossiers voor ambtshalve inschrijvingen. In totaal werden er 472 dossiers gecontroleerd.

“Zo’n dossier ambtshalve afvoering of inschrijving wordt niet zomaar gestart”, licht burgemeester Jo Fonck toe. “Voor de opstart krijgen we een melding van een agent of medebewoners of merkt onze dienst Burgerzaken bij de inschrijving van een nieuwe bewoner op dat de vorige bewoner op hetzelfde adres vertrokken is zonder een adreswijziging. De controles zijn vooral belangrijk om inwoners die via inschrijving een sociaal voordeel proberen te verkrijgen op te sporen. Wanneer blijkt dat de inschrijving niet correct is, kunnen de personen ambtshalve worden ingeschreven of geschrapt worden uit het bevolkingsregister.”

“Het is de taak van ons lokaal bestuur na te gaan wie er recht heeft op een premie, subsidie of sociale tegemoetkoming en of die middelen op de juiste plaats terechtkomen. Wie er geen recht op heeft of misbruik van maakt van het systeem, moet de gevolgen dragen,” vervolledigt Renders. “Een ambtshalve inschrijving heeft financiële gevolgen. Hierbij kunnen verschillende overheidsinstanties de onrechtmatig verkregen sociale voordelen zelfs terugvorderen. Bij een ambtshalve afvoering word je dan weer geschrapt uit het bevolkingsregister. Administratief besta je dan niet meer.”

Cijfers

“In totaal werden er in 2022 68 dossiers voor ambtshalve afvoeringen afgehandeld. In realiteit werden er meer dossiers opgestart, maar door de controle stelden deze inwoners zich in regel en was een afvoering niet nodig. We kunnen stellen dat onze inspanningen een positief effect hebben. Zo waren er geen ambtshalve inschrijvingen nodig. Alle gecontroleerde inwoners stelden zich in regel waardoor de uitvoering van de ambtshalve inschrijving dit jaar overbodig werd. Dankzij de controles stellen we vast dat er zich jaarlijks meer en meer burgers in regel stellen”, zegt Fonck.

“Als we een vergelijking maken van de voorbije jaren, stellen we een licht positieve tendens op in 2022. In totaal waren er dit jaar 472 dossiers bijna gelijkwaardig aan 2021 waar er 473 onderzoeken waren. In 2020 waren dat er 413 en in 2019 374. Deze dienst levert fantastisch goed werk af en is hier intensief mee bezig”, besluit Renders.