Nieuws

Positieve evolutie na systematische identiteitscontroles rond het station

De systematische identiteitscontroles die sinds 24 oktober in en rond de stationsomgeving werden uitgevoerd, hebben hun vruchten afgeworpen. Gedurende een maand werden rond het station en de tuin van ’t Kasteeltje controles uitgevoerd om de overlast en het vandalisme een halt toe te roepen.

“Gedurende een maand werkten we met onze partners op het terrein, namelijk de lokale politie, Saamo en Uit De Marge, samen om de personen die voor overlast zorgen een duidelijk signaal te geven dat we dit niet tolereren”, vertelt burgemeester Jo Fonck. “Onze bedoeling van de identiteitscontroles was om te sensibiliseren en de daders af te schrikken. Deze inspanningen in combinatie met andere factoren zoals de koude temperaturen, de politiecontroles op regelmatige basis en de veiligheidsacties in en rond het station in samenwerking met onze lokale politiezone, Securail en de Spoorwegpolitie zorgen voor een positieve evolutie. Want we stellen vast dat momenteel de situatie in de stationsomgeving rustig is en er voorlopig geen verdere bezorgdheden zijn. Het burgemeestersbesluit was van kracht voor een periode van 4 weken en is nu afgelopen. We blijven in nauw contact met onze partners en volgen de situatie van nabij op. Van zodra we opnieuw negatieve signalen opmerken, zullen we niet aarzelen om actie te ondernemen.”