Nieuws

Premie voor wie zelf voetpad herstelt

Inwoners die zelf hun voetpad willen heraanleggen, kunnen voortaan rekenen op een premie van Gemeente Denderleeuw. De gemeenteraad keurde gisteren een subsidiereglement goed om dergelijke werken te bekostigen.

“Als gemeentebestuur zetten we in op voetpadvernieuwing. De algemene vernieuwing van de voetpaden wordt projectmatig aangepakt en er lopen ook verschillende projecten binnen de gemeente waarvan de vernieuwing van de voetpaden deel uitmaakt. Maar het is wel zo dat we regelmatig meldingen krijgen over de slechte staat van bepaalde voetpaden of delen ervan. Om aan de vraag van de burgers tegemoet te komen, willen wij hen de mogelijkheid bieden om zelf het initiatief te nemen om hun voetpad heraan te leggen”, licht schepen van Openbare Werken Yves De Smet toe. “Wanneer het gaat over een gebrek aan de ondergrond gaan wij dat uiteraard oplossen.”

Goede staat waarborgen

Maar dit is niet de enige inspanning die het gemeentebestuur levert om de voetpaden in stand te houden. Bij verbouwingen of nieuwbouwwoningen wordt er in de stedenbouwkundige vergunning opgenomen dat de bouwheer voor aanvang der werken een waarborg dient te betalen aan de gemeente ter garantie van de goede staat van het voetpad .Wanneer er geen voetpad aanwezig is voor het bouwperceel voorziet de stedenbouwkundige vergunning dat de bouwheer een voetpad verplicht dient aan te leggen voor het perceel.

Tot 1250 euro subsidie

“Uiteraard is het financieel en praktisch onmogelijk om alle voetpaden in Denderleeuw tegelijkertijd heraan te leggen. Om toch maximaal aan de vraag van de burgers tegemoet te komen wiens straat niet in het meerjarenplan werd opgenomen, willen wij nu ook de mensen financieel compenseren die zelf initiatief nemen om hun voetpad te vernieuwen”, licht schepen van Financiën Sofie Renders toe. Het gaat hierbij concreet over bestaande voetpaden.

De subsidie kan éénmalig aangevraagd worden door de eigenaar van de woning. Enkel particulieren komen in aanmerking voor dit subsidiereglement. Het gemeentebestuur subsidieert tot 1.250 euro, afhankelijk van de grootte van de kosten.

“Via dit subsidiereglement hopen we dus om naast de geplande voetpadenvernieuwingen binnen deze legislatuur nog eens 1,5 a 2 km extra vernieuwde voetpaden te realiseren”, voegt Yves De Smet er nog aan toe.

 

Foto: Facebookgroep “de beieganken van Lië”