Reactie DVD op recente politieke gebeurtenissen

In een reeks reacties over de recente politieke gebeurtenissen in Denderleeuw geven wij het woord aan Jan De Dier van DVD:

 

"DVD betreurt ten volle de huidige politieke constellatie en meent dat met de aanstelling van een college van SPa, CD&V en raadslid Buydens één van de donkerste bladzijden uit de Denderleeuwse politieke geschiedenis geschreven wordt.

 

Immers, dit nieuwe college is de bezegeling en het resultaat van meer dan een jaar obstructie van elke vorm van beleid. Maandenlang hebben de CD&V mandatarissen de werking van het huidige college geboycot, hetzij door systematisch afwezig te blijven hetzij door negativistisch stemgedrag. Niets of niemand werd door de christendemocraten ontzien: het gemeentepersoneel, de dotaties voor brandweer en politiediensten, jeugd, senioren, sport, de gemeentescholen enz. enz. en dit louter uit eigenbelang!

 

En intussen bleven deze heren en dame zonder blozen hun vette schepenwedde opstrijken. Betaald worden om niet te besturen, je moet maar durven.

 

De voorbije legislaturen is één constante meer dan duidelijk geworden: CD&V maakte achtereenvolgens ruzie met VLD, nadien met SPa (wie zal zich de speech van Elke De Greef niet herinneren) en nu met NVA ,Plus en DVD.

 

De Nul en co zijn niet in staat een geschreven bestuursakkoord te respecteren. CD&V Denderleeuw is ronduit achterbaks en onbetrouwbaar. Schaamteloos verwijten ze DVD bestuurservaring en inderdaad DVD heeft geen ervaring met graai-en grijppolitiek.

 

DVD heeft nu éénmaal propere handen. Bij DVD geen dossiers van vervallen sites waar meer dan een miljoen euro teveel betaald werd door de heren Fonck en De Nul, bij DVD geen zonnepanelenverhalen….

 

Met deze nieuwe coalitie gaan we ongetwijfeld terug achteruit in de tijd. De verfransing, de verloedering, de onveiligheid zullen opnieuw de vrije loop krijgen om nog maar niet te spreken van de financiële gevolgen van dit alles.

 

Het had zo mooi kunnen zijn, tal van prachtige projecten stonden op het programma: de dorpskernhernieuwing, de KMO zone Strokapel, mobiliteitsprojecten en noem maar op. Maar CD&V wil geen verandering. CD&V grote verliezer van de verkiezingen wil enkel posten!!

 

DVD zal in de toekomst een correcte en opbouwende oppositie voeren in het belang van elke Denderleeuwenaar.

 

Enkel met een duurzame,Vlaamse toekomstvisie kunnen we onze gemeente uit de impasse halen en dit met betrouwbare partners!"