NieuwsPolitiek

Reactie NV A op politieke coalitie

Denderleeuw krijgt een links bestuur met de kleinst mogelijke meerderheid. Dat is zeker niet bevorderlijk voor de samenhang en de bestuurskracht van de nieuwe coalitie.

 

“Gezien ons verkiezingsresultaat stond N-VA Denderleeuw niet te springen om aan het beleid deel te nemen. Toch zijn we ingegaan op de uitnodiging van LvB en CD&V om te praten over een bestuursakkoord. Tijdens die gesprekken hebben wij duidelijk aangegeven dat er naar het signaal van de Denderleeuws kiezer moest geluisterd worden en dat er een rechts beleid moest worden gevoerd.” vertelt Raf Bombeek, voorzitter NV-A Denderleeuw.

 

“Wij stelden voor ons te inspireren op het succesvolle Aalsterse beleid, om ook in Denderleeuw zo een beleid te voeren van rechten en plichten voor de nieuwkomers in onze gemeente. Deze gesprekken zijn in een constructieve sfeer verlopen. LvB en CD&V hebben er nu toch voor gekozen om tegen het signaal van de kiezers in te gaan en samen met Groen een links beleid te voeren. De kans dat Denderleeuw bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op een Ninove-scenario afstevent, is daarmee zeker niet kleiner geworden. De N-VA fractie zal nu kritisch en constructief oppositie voeren. Vlaamse identiteit, veiligheid en verantwoord bestuur zijn de criteria waarop wij het bestuur zullen beoordelen.” besluit Bombeek.

 

NDB©