Reactie PLUS op recente politieke gebeurtenissen

In een eerste reeks reacties over de recente politieke gebeurtenissen in Denderleeuw geven wij het woord aan Christa Wauters, voorzitter van PLUS:

 

"In Denderleeuw wordt binnenkort weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de saga rond het bestuur van de gemeente.

 

CD&V heeft opnieuw in SPA-Open een bondgenoot gevonden en ontdoet zich op die manier van zijn coalitiepartners NV-A, Plus en Open VLD.

 

Met slechts 4 zetels, was CD&V de verliezer van de vorige verkiezingen. Ondanks de nederlaag, kregen zij 3 schepenmandaten. Nu komt er binnenkort nog een schep bovenop – zij het tijdelijk – want Alberic Sergooris zal benoemd worden tot burgemeester. Laat het nu net die CD&V zijn, die de laatste maanden alles blokkeerde en niet of amper kwam opdagen op het schepencollege of op de gemeenteraad. In tussentijd genoten de verkozen schepenen wel van hun riante wedde. CD&V – de partij die staat voor het gezin, het kind en de samenleving – blokkeerden in Denderleeuw ettelijke agendapunten omtrent de scholen, de senioren, voor Kind en Gezin enz. Vergeten wij ook niet dat CD&V de vorige coalitie met SPA-Open afsloot met slaande ruzie en met als triestig hoogtepunt tijdens de laatste gemeenteraad een nooit eerder vertoond partijtje modder gooien tussen de kopstukken van SPA en CD&V.

 

We zijn amper drie jaar verder en het zijn nu net opnieuw die twee partijen die menen het bestuur van Denderleeuw op een goed spoor te moeten zetten terwijl ze er alles aan gedaan hebben om degelijk bestuur onmogelijk te maken. Schepen van Sport & Onderwijs, Geert Van Schelvergem van Plus verliest ook zijn functie. Met maar liefst 1.251 stemmen zal hij worden opgevolgd door verkozenen, waarvan het grotendeel slechts een fractie van dit aantal haalden. Bovendien was hij tot nu toe de enige verkozene van deelgemeente Welle waardoor deze gemeente niet langer meer vertegenwoordigd zal zijn in het Schepencollege. 

 

Plus betreurt dat Schepen De Nul nog voor zijn heraanstelling reeds uithaalt naar PlusSchepen van Sport, Geert Van Schelvergem. Het is algemeen geweten dat de teloorgang van voetbalclub Terjoden-Welle en de penibele infrastructuur van Standaard Denderleeuw helemaal niet te wijten is aan een slecht gemeentelijk beleid. Geert Van Schelvergem was jaren nauw betrokken bij de werking van Terjoden-Welle en hij zat zelf in zak en as toen de stekker er werd uitgetrokken. De toenmalige voorzitters zijn verantwoordelijk. 

 

Ook voor Standaard Denderleeuw werden pogingen ondernomen om de jeugd meer terreinen te bezorgen, maar als op cruciale vergaderingen de Voorzitter, die inmiddels om dringende redenen ontslagen is, niet komt opdagen, dan treft de gemeente ook geen enkele schuld.

 

Plus hoopt dat de kiezers niet zullen vergeten wie eigenlijk aan de basis ligt van de malaise die de gemeente al jaren teistert. Marleen Buydens, die als kartelpartner op de Open VLDlijst stond en sinds geruime tijd als onafhankelijk raadslid zetelt, draagt hierbij een verpletterende verantwoordelijkheid. Plus zal haar dan ook ten gepaste tijde hiermee blijven confronteren. Schepen Van Schelvergem heeft de plotse wending in haar houding nooit begrepen, temeer omdat hij haar zowel politiek als privé altijd heeft gesteund.

 

Plus zal zich blijven positief opstellen en zal blijven handelen in het belang van de burger. We zullen dan ook gedurende de resterende termijn vanuit de oppositie constructief meewerken en het gevoerde beleid nauwgezet opvolgen."