NieuwsPolitiek

Retributie van 90 euro dreigt doorgerekend te worden aan huurders

Vlaams Belang gemeenteraadslid Kristof Slagmulder vreest dat het comformiteitsattest, waarvan de aanvraag tot onderzoek 90 euro kost, door de verhuurder zal doorgerekend worden aan de huurder.

“Een gemeente heeft de opdracht om te waken over de woonkwaliteit. Hiertoe heeft de Vlaamse Codex Wonen een aantal minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen vastgelegd” steekt Slagmulder van wal.  

“Het conformiteitsattest draagt er toe bij dat verhuurde en te huur aangeboden woningen ten minste voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Codex Wonen. Het is een kwaliteitslabel dat de verhuurder kan voorleggen aan de huurder bij de start van de huurovereenkomst. Met de invoering van een conformiteitsattest kan het gemeentebestuur proactief optreden op het vlak van woningkwaliteit en de strijd tegen huisjesmelkers opvoeren.”

Slagmuder vervolgt: “Op de gemeenteraad van donderdag 26 november stelt het gemeentebestuur voor om een dergelijk conformiteitsattest verplicht te maken. Het Vlaams Belang is zeker voorstander van een dergelijke verplicht attest om de woonkwaliteit te verbeteren, maar gaat niet akkoord met de retributie van 90 euro voor een zelfstandige wooneenheid die zal gevraagd worden om een conformiteitsattest te bekomen. Voor een kamerwoning moet 90 euro/woningonderzoek betaald worden, verhoogd met 15 euro per kamer met een maximum van 1.755 euro. Binnen de regelgeving bedraagt de maximale kostprijs die kan aangerekend worden voor het behandelen van een aanvraag 90 euro per onderzoek.”

Gratis in Erpe-Mere

“In Aalst wordt voor een zelfstandige wooneenheid 60 euro gevraagd, in Ninove 62 euro, in Herzele 62,50 euro, in Geraardsbergen 90 euro maar daar wordt 45 euro terugbetaald wanneer het attest kan afgeleverd worden binnen de wettelijke termijn van 60 dagen en in Erpe-Mere is het zelfs gratis” zegt Slagmulder.

“Als het gemeentebestuur kiest voor 90 euro dan betekent het dat Denderleeuw tot een van de duurste gemeenten in de streek behoort. Denderleeuw zal zelfs duurder zijn dan de ons omliggende steden. Uiteindelijk zullen de huurders het gelag betalen want deze kost zal toch doorgerekend worden. Dit lijkt ons dan ook een asociale maatregel.”

“Het Vlaams Belang zal de retributie van 90 euro op de gemeenteraad dan ook niet goedkeuren en via een amendement pleiten om dit bedrag te verminderen naar 45 euro” besluit Kristof.