Nieuws

Riolerings- en wegeniswerken Moreelstraat starten binnenkort

Op 5 september starten de werken om de Moreelstraat, tussen het kruispunt Bergstraat en Oude Denderweg, volledig te herinrichten van gevel tot gevel. In het ontwerp is bijzondere aandacht gegaan naar de veiligheid voor voetgangers en het opwaarderen van het straatbeeld door de aanplant van openbaar groen.

Lokaal Bestuur Denderleeuw maakte de nodige budgetten vrij voor de totale vernieuwing van het grootste deel van de Moreelstraat. De gemeenteraad keurde de plannen voor de vernieuwing in de zitting van 28 oktober 2021 goed.

Start riolerings- en wegeniswerken

De afgelopen maanden hebben de verschillende nutsmaatschappijen volop ingezet op de vernieuwing en versterking van hun leidingennet. Deze nutswerken zijn nu afgerond.

Aannemer Pevenage & Zoon start met de geplande riolerings- en wegeniswerken vanaf 5 september. Onder voorbehoud van weerverlet en andere onvoorziene omstandigheden ronden zij de werken volledig af eind april 2023.

Wat verandert er?

  • De oude riolering in de straat wordt opgebroken. In de plaats komt een gescheiden stelsel: één buis voor afvalwater en één buis voor regenwater
  • We zetten maximaal in op het infiltreren van regenwater op openbaar domein: parkeervakken in grasbetontegels en plantvakken kunnen het regenwater opvangen
  • Voetpaden krijgen een minimale breedte van 1m20: dit zorgt voor een verhoging van de verkeersveiligheid én van het comfort voor voetgangers
  • Vanaf de inrit parking Moreelstraat zal het straatprofiel aangepast worden naar het type woonerf: rijweg in kasseien op éénzelfde niveau loopt door van gevel tot gevel waarbij we de link maken met het toekomstig autoluw dorpsplein

Meer info: https://denderleeuw.be/riolerings-en-wegeniswerken-moreelstraat-starten-in-augustus