Nieuws

Rotonde aan Alvo krijgt parkeerpleintjes

Vandaag is de aannemer gestart met de aanleg van twee parkeerpleinen op de braakliggende terreinen aan de rotonde Dwarsstraat – Lichtenhoekstraat – Dr. Cochezstraat aan vroegere Tacos, nu Alvo.

 

“De bestaande braakliggende percelen tussen de Dwarsstraat en Lichtenhoekstraat krijgen een definitieve bestemming als parkeerplein. De gemeente pakt er de parkeerchaos uit het verleden aan en zorgt voor een duidelijke indeling met 14 parkeerplaatsen, waarvan 1 voor mindervaliden. Omwille van de verkeersveiligheid zal deze parking enkel toegankelijk zijn via de Lichtenhoekstraat. Ook het perceel aan de Dr Cochezstraat richten we in met 4 gestructureerde parkeerplaatsen”, licht Jan De Nul, schepen voor Openbare Werken en Mobiliteit, de plannen toe.

 

“Op beide parkeerpleintjes laten we de parkeervakken aanleggen in waterdoorlatende verharding. Rondom de pleintjes zaaien we na de werken gras in. In het najaar zorgt de gemeentelijke groendienst voor de aanplanting van de straatbomen.”

 

De aanleg van de pleintjes zal 20 werkdagen in beslag nemen en wordt geraamd op 45.000 euro.

 

 

Er wordt geen omleiding voorzien. Plaatselijk kunnen de werken wel enige hinder veroorzaken.

 

De Redactie©