Saamo en gemeente voeren communicatiestop in

Naar aanleiding van de stopzetting van de samenwerking met SAAMO vzw door het college van burgemeester en schepenen, zijn beide partijen gisteren in gesprek gegaan. Zowel het college van burgemeester en schepenen als SAAMO vzw wensen de discretie te bewaren en niet extern te communiceren over de resultaten van het gesprek.