SAAMO stopt bemiddeling

Het college van burgemeester en schepenen zat vorige week dinsdag, 20 juni 2023, opnieuw samen met de raad van bestuur van SAAMO vzw om de bemiddelingsgesprekken verder te zetten.

Tijdens dit laatste gesprek wilden beide partners vooral de duidelijkheid hoe het verder moest lopende de schorsing van de beslissing tot stopzetting en erna, in het belang van de doelgroep. Voortbouwend op het laatste bemiddelingsgesprek deed het college van burgemeester een voorstel van afgeslankte vorm van samenwerking vanuit de overtuiging bij beiden aan de tafel tijdens het laatste gesprek: om goed te springen moet je eerst een stap terug doen en dit zo snel mogelijk om een snelle doorstart naar de doelgroep en alle betrokken medewerkers toe te garanderen.

De vertegenwoordigers van SAAMO vzw lieten na het gesprek weten dat de Raad van Bestuur hier momenteel niet wenst op in te gaan en verkiest om de uitkomst van een juridische klacht op de beslissing tot stopzetting af te wachten. Door deze beslissing van SAAMO vzw wordt de bemiddeling in de feiten stopgezet.