Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Denderleeuw en vzw Bolingo stopt

De gemeente Denderleeuw ondersteunt verenigingen die actief zijn op ons grondgebied door het toekennen van financiële en materiële steun. Op basis hiervan keurde de gemeenteraad op 2 april 2019 een samenwerkingsovereenkomst met Bolingo vzw goed. Deze overeenkomst wordt nu stopgezet.

“Onze gemeente kent vele verenigingen en zij vormen een belangrijk onderdeel van het sociale weefsel. Om deze belangrijke schakel te ondersteunen, geven we financiële en materiële steun én kunnen erkende verenigingen ook intekenen op een subsidie voor activiteiten. Dit geldt overigens voor alle erkende verenigingen die actief zijn op ons grondgebied”, zegt schepen voor Cultuur, Alberic Sergooris. “Erkende verenigingen waarvan de werking nauw aansluit bij de beleidsprioriteiten van de gemeente en dus een complementair en versterkend aanbod creëren, kunnen rekenen op extra steun door middel van het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst. “

Schepen van Integratie, Andy Depetter, vervolgt: “Zo keurde de gemeenteraad op 2 april 2019 een samenwerkingsovereenkomst met Bolingo vzw goed. Deze overeenkomst kwam er omdat de gemeente hun aanbod, namelijk recreatieve voetbaltrainingen voor alle leeftijden, zinvol en aanvullend vond op het eigen gemeentelijke aanbod en het competitieve aanbod vanuit de clubs. De vzw heeft aan de gemeente laten weten de samenwerkingsovereenkomst te willen stopzetten. Ze willen zich namelijk focussen op het versterken van hun interne werking en organisatie. Hierop willen ze verder inzetten om pas nadien opnieuw voor een hechtere samenwerking te kunnen kiezen. De gemeente aanvaardt de redenen van Bolingo vzw om de samenwerkingsovereenkomst stop te zetten en onderschrijft ook hun focus op interne versterking”.

Op de foto: Oleko Pablo Kungambolo, ondervoorzitter van vzw Bolingo