Schoolstraat GBS Iddergem vanaf 27 februari

In Gemeentelijke Basisschool ‘De Toverlelie’ in Iddergem liep van 26 september tot en met 23 december een testproject om er de Aststraat of Leliestraat in te richten als schoolstraat. Het Lokaal Bestuur Denderleeuw heeft in samenspraak met de school beide testfases geanalyseerd. Vanaf 27 februari tot en met 30 juni wordt de Aststraat ingericht als schoolstraat aan het einde van de schooluren.

“In eerste instantie waren er twee testfases”, licht schepen van Mobiliteit Yves De Smet toe. “Zowel in de Aststraat als in de Leliestraat werd afwisselend van september tot december van het vorige jaar een proefproject schoolstraat ingericht. Het is vanzelfsprekend dat er na zo’n proefperiode een uitgebreide evaluatie volgt. Tijdens de evaluatie werd rekening gehouden met verschillende factoren.
“Zo waren de ervaringen van de school, leerkrachten, ouders en de impact op de omliggende straten van belang bij de beslissing”, vult schepen van Onderwijs Jan De Nul aan. “Het doel van zo’n schoolstraat is om de kinderen zo aangenaam en verkeersveilig mogelijk hun route van en naar school te laten volgen.”

Beslissing

“Na afloop van beide testfases werd een evaluatiemoment georganiseerd op 24 januari 2023 samen met de lokale politie, de schooldirectie en ons lokaal bestuur”, vertelt De Nul. “Op basis van dat evaluatiemoment werd beslist om het concept ‘schoolstraat’ in de Aststraat in de namiddag verder te zetten voor het lopende schooljaar. Na de krokusvakantie, maandag 27 februari, tot het einde van het schooljaar, vrijdag 30 juni.”

“Een hogere verkeersveiligheid voor onze kinderen is een onderwerp waar we samen met het lokaal bestuur en directie al heel lang samen over nadenken, en een volgende stap wordt nu werkelijkheid”, zegt Jochen Baert voorzitter van het Oudercomité. “We hebben als oudercomité onze voorkeur voor de Aststraat uitgesproken op basis van de vele positieve reacties van de ouders en kinderen. Via de Aststraat komen na de schooluren niet alleen kinderen te voet maar ook met de fiets de school uit. Dat dit nu kan in een autovrije omgeving verhoogt de veiligheid voor hen enorm. En tegelijkertijd beperken we de hinder voor de omwonenden en ouders tot een minimum. Ze kunnen hun wagen parkeren op het Dorp of op de parking van de Hoekstraat.”

Wat is een schoolstraat?

“In de schoolstraat is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers. Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in die straat gelegen is mogen de schoolstraat verlaten. Het inrijden van de schoolstraat tijdens onderstaande uren is niet toegestaan. Enkel prioritaire voertuigen hebben, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, steeds toegang tot de schoolstraat. Bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets. Ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders van gemotoriseerde voertuigen brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet. Want veel ouders zetten hun kinderen zo dicht mogelijk bij de poort af, waardoor het voor voetgangers en fietsers gevaarlijk kan worden. Met een schoolstraat vermijden we deze situatie”, vertelt schepen van Mobiliteit Yves De Smet.

Praktisch

Concreet wordt de Aststraat, deel tussen Sint Antoniusstraat en Leliestraat, een schoolstraat van maandag 27 februari 2023 tot vrijdag 30 juni 2023 op volgende tijdstippen:

  • Maandag van 15.15 tot 15.45 uur
  • Dinsdag van 15.15 tot 15.45 uur
  • Woensdag van 12.00 tot 12.30 uur
  • Donderdag van 15.15 tot 15.45 uur
  • Vrijdag van 15.15 tot 15.45 uur