COVIDNieuws

Start carnavalsjaar geannuleerd

In samenspraak met het carnavalscomité en de Denderleeuwse carnavalsgroepen heeft het schepencollege van Denderleeuw beslist om de officiële start van carnaval te annuleren. Dat moment was voorzien op 11 november, maar de huidige coronamaatregelen laten niet toe dit te laten plaatsvinden. Eerder werd al beslist om de klassieke carnavalsactiviteiten en de carnavalstoet 2021 in Denderleeuw te annuleren omwille van de coronacrisis.

“We wisten al dat Carnaval Denderleeuw 2021 niet ging doorgaan op de klassieke manier, maar zien ons nu ook genoodzaakt het traditionele startmoment te annuleren”, aldus Marnick Vaeyens, schepen van Feestelijkheden.

“De coronacrisis maakt het niet mogelijk om de  activiteiten rondom carnaval op een normale manier te laten verlopen. Volgens de huidige coronamaatregelen kunnen we niet anders dan annuleren, ook al wilden we dat coronaproof organiseren”, zegt nog burgemeester Jo Fonck. “Het is echt te betreuren, want hier in Denderleeuw vieren we graag carnaval en dus kijken we ook uit naar de opening van het carnavalsjaar. We hebben ook alles onderzocht, ook net daarom hebben we een coronacoach die ons adviseert, maar de risico’s zijn te groot.”

“We blijven nadenken over enkele alternatieve initiatieven, maar de opening van het carnavalsseizoen moeten we nu ook laten vallen”, zegt Alberic Sergooris, schepen van Cultuur. “Dat is heel erg want we willen de betrokkenheid en het engagement vanuit de carnavalsgroepen niet loslaten.” Indien de situatie het toelaat is het niet uitgesloten dat er nog ludieke en coronaproof initiatieven komen.

“Het carnavalscomité weet dat het niet evident is om in coronatijden carnavalsactiviteiten te organiseren. Een aantal alternatieve voorstellen werden reeds uitgewerkt, maar we merken ondertussen dat de huidige situatie het ook niet zal toelaten om de reeds geplande opening te laten plaatsvinden”, zegt Petra Praet, van het carnavalscomité.

Mattias De Vriendt van het carnavalscomité vult verder aan: “Ook de Denderleeuwse carnavalsgroepen zijn zich ervan bewust dat deze annulatie momenteel de enige mogelijke veilige beslissing is. Binnenkort zullen we met de groepen digitaal samenzitten om een aantal alternatieven te bekijken.”